Bloqun adı

Yoldakı daş

Qədim zamanlarda bir kral, saraya gələn yolun üzərinə böyük bir qaya parçası qoydurmuş, özü də pəncərəyə oturmuşdu. Baxaq nələr olacaq?Ölkənin ən...

Şeirlər Toplusu

Şeirlər Toplusu

Publisistika

məqalələr, esselər, tənqidi məqalələr, satirik məqalələr

Xalq təbabəti

Alternativ tibb, xalq təbabəti vasitələri, türkəçarələr, bitkilərlə müalicə

İnsan resursları (kadrlar)

Kadrlar, kargüzarlıq, əmək məcəlləsinə uyğun bütün qanunvericilik

ALLAH DEMEK

Kasıb bir oğlan padşahın qızına aşiq olur. Ancaq bu arzusunun əlçatmaz olduğunu anladığı üçün pərişan halda gəzib-dolaşır. O, bir dəfə ağsaqqal bir...

Ordan- burdan

Maraqlı, xoş təsir bağışlayan

MİLLİ QƏHRƏMANLARIMIZ

Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanları haqqında ümumi məlumat

İŞĞAL OLUNMUŞ RAYONLARIMIZ

İşğal olunmuş rayonlarımız haqqında ümumi məlumat

unFormal

Üsyan

Sorğu-Topik

Cəmiyyəti Maraqlandiran Bəzi məsələlər bu bloqda Sorğu-Topik Halında nəşr ediləcək…

Video Bloq

Maarifləndirici yöndə olan Azərbaycan video bloqları.

Esse

esselər, məqalələr, müxtəlif müəlliflərin maraqlı yazıları

Uşaq ədəbiyyatı

uşaq ədəbiyyatı, dünya uşaq ədəbiyyatı, uşaq ədəbiyyatından incilər,

ŞƏHİDLƏR

Şəhidlərimiz haqqında ümumi məlumat

Uşaq tərbiyəsi

uşaq tərbiyəsi, uşaq psixologiyası, uşaq yetişdirmək, ağıllı uşaq, tərbiyəli uşaq

İnfoqrafika

Təsvirli, əyani-vəsaitli xəbər, məlumat, informasiyalı bloq

Linqvistika və nitq

Nitq, natiqlik (ritorika) və xarici dillərin quruluşu, linqvistik məsələlər haqqında rubrika