Bloqun adı

Əziz Nesin satirası

Türk satirik yazıçısı Əziz Nesinin duzlu-məzəli yazıları