Bloqun adı

Yazıçılar

Məşhur yazıçıların həyatı,ədiblər,ədəbiyyatşünaslar,şairlər haqqında maraqlı faktlar

ginekologiya

Ginekoloji xəstəliklər,ginekologiya. Hamilə,zahı,yeni doğmuş qadınlara qulluq,cinsi gigiyena,ginekoloji profilaktika,qadın xəstəlikləri.Hamiləlik...

Kino

Dünya kinosu. Məşhur filmlər, dünya kinosunun analizi,müasir trendlər,kino tarixi.

islam dininin əsasları

Burada isaslm dininin əsasları haqqında ən lazımlı məlumatlar tapa bilərsiniz

İnformatika

İnformatikanın əlifbası,kompüter nəzəriyyəsi,informasiya anlayşı,informatikanın əsasları və informatika elmi üçün öyrədici materiallar,

Kulturologiya (mədəniyyətşünaslıq)

Mədəniyyətşünaslıq, kulturologiya,müxtəlif xalqların mədəniyyəti,mədəniyyət tarixi

kayzen.az saytının rəsmi bloqu

Kayzen.az saytının rəsmi elanları, bildirişləri,press-relizlər

Gündəlik həyatın çətinlikləri

Daim inkişaf etməyimizə,uğur qazanmağa mane olan amillər,problemlər,çətinliklərin həlli yolları

Turizm

Turizm,turizmin növləri,turizm ehtiyatları,səyahət etmək

Lətifələr

Gülməli lətifələr,anekdotlar. Oxuyandan sonra qəhqəhə çəkib gülmək üçün məzəli əhvalatlar,letifeler.

Sünnə

Sünnə. Hədis. Peyğəmbər və onun əshabələrinin həyatından ibrətamiz məqamlar.

test

test üçün bloq

böyük musiqiçilər

bəstəkarlar,onların həyat və yaradıcılığı Motsart,Bethoven,Çaykovski,Haydn,Ravel və s. klassik bəstəkarların,musiqiçilər haqqında

Azərbaycan ədəbiyyatı

Azərbaycan ədəbiyyatının maraqlı nümunələri. Ən maraqlı,ən yaxşı məzmuna malik nəsr əsərləri.

Bürclərin xarakteri

Bürclər və onların xarakteri haqqinda.Hansı bürcler bir-biri ilə uyğunlaşır? Qoroskop və burcler haqqında maraqlı məlumatlar. Zodiak bürclerinin...

Düşüncələrim, münasibətim, fikirlərim

Düşüncələrim, münasibətim, fikirlərim — istifadəçilərin ancaq öz beyinlərinin məhsulu olan yazıları bu bloqda yerləşdirmək istəyindən yaranan bir...

islam və cəmiyyət

İslam dini cəmiyyətdə oynadığı rol.Əxlaq və islam sünnəsinin qanunlarının müasir həyatda oynadığı rol

Biologiya

Botanika,zoologiya,insan-ümumilikdə canlılar haqqında elm. Bioloji proseslər,hüceyrə,bitkilər və heyvanlar aləmi,insan haqqında və s. maraqlı...

İslami Hekayətlər

İslam tarixində yaşanan ibrətamiz hekayələr.

Azərbaycan dili

Azərbaycan dilinin qrammatikası Azərbaycan dilinin fonetikası, leksikası, morfologiyası, stilistikası.