Bloqun adı

Psixoloji və IQ testlər

Bəzi maraqlı testlər.

şəxsi gigiyena

xəstələrə qulluq, tibbi yardım,xalq təbabəti,

kompüter və hardware

kompwterin aparat təminatı,kompüter hissələri

ibtidai icma dövrü

ən qədim tarix, yığıcılıq və ovçuluq, neolit,paleolit dövrü, insanların təkamülü

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

Beynəlxaq iqtisadi münasibətlər,beynəlxalq maliyyə qurumları,

Türkiyənin tarixi

Türkiyə cümhuriyyətinin tarixi, onun xarici və daxili siyasəti

fotoanonslar

Qalereyada yeni albom yaradanlar bu barədə ətraflı topik yazmaq üçün bu bloqa üzv olsun.

Məntiq və Arqumentasiya nəzəriyyəsi

Bu bloqda Məntiq və Arqumentasiya nəzəriyyəsinə aid yazılar toplanacaq.

Tətbiqi Kulturologiya

Tətbiqi kulturologiya-insan və cəmiyyət, şəxsiyyətin formalaşması haqqında elmdir.

UNIVERSAL BLOQ

Universal bloq

islam tarixi

İslam tarixi

qədim Yunanıstan

antik dövrün tarixi,Qədim Yunanıstan haqqinda məlumat: qədim yunanlar,ellin mədəniyyəti. İran-yunan müharibələri və yunanların dünya tarixində...

İntellekt və təhsil

Ağıllı olmaq üçün insana yüksək intellekt və yaxşı təhsil lazımdır.Allaha şükür,o da bizdə var.

Molla Nəsrəddin

Molla Nəsrəddin aid hekayələr.

Azərbaycan tarixi-siyasi cografiyası

Azərbaycan tarixi-siyasi cografiyası. Azərbaycanın qədim,orta əsrlər,yeni və müasir dövrdə tarixis-siyasi coğrafiyası, inzibati-siyasi bölgüsü...

Fizika

Fizika elmi və fizikanın qnaunlar. Müxtəlif fiziki kəmiyyətlər və fizika anlayışları.

İslam tarixindəki şəxslər

İslamda böyük rol oynamış şəxslərin həyatı,bioqrafiyası Xəlifələr, imamlar, alimlər, əhli-Sünnə,

İnqilabi fikirlər

İnqilab haqqında hər şey. Gəlirik!

Bürclər

Bürclər haqqında ən vacib məlumatlar və bürclərin xasiyyəti haqqinda.Zodiak bürclərinin qoroskopu....

Maliyyə və bank işi

Maliyyə-kredit sisteminin əsasları və bank işinə aid maraqlı məlumatlar.