Bloqun adı

Bacarıqlı əllər

bacarıqlı əllər, kreativ işlər, gözəl əl işləri, maraqlı əl işləri

Hərb

Hərb tarixi və hərbi xidmət haqqında

Narkotiklər

narkotiklər

Birinci dünya müharibəsi

Birinci Dünya Müharibəsi,birinci dünya müharibəsinin tarixi,BDM,birincü dünya müharibəsinin gedişi

Din və teologiya

Müxtəlif dinlər: xristianlıq,iudaizm,buddizm və islam haqda məlumat. Dini cərəyanlar və din tarixində xadimlər haqqında.

Yenilikdə nə var?

yenilikdə,yeni kəsflər,bizlər üçün yeni olan seylər

Müasir dövrün tarixi

Birinci dünya müharibəsindən sonra dünyanın siyasi mənzərəsi və ən son dövrün tarixi.

ibtidai icma dövrü

ən qədim tarix, yığıcılıq və ovçuluq, neolit,paleolit dövrü, insanların təkamülü

fotoanonslar

Qalereyada yeni albom yaradanlar bu barədə ətraflı topik yazmaq üçün bu bloqa üzv olsun.

cərrahi xəstələrə qulluq

cərrahi xəstələrə qulluq. Operasiyadan əvvəl və sonra xəstələrə qulluq

İKLlər

Hər şeyin ilki,hər şeyin birincisi ilk sayt,ilk kibrit,

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, BMT-nin quruluşu BMT-nin ixtisaslaşdırılmış təşkilatları

Hüquq və qanunvericilik

Hüquq və qanunvericilik haqqında məlumatlar. Hüquqşünaslar və hüquq elmi ilə maraqlananlar üçün faydalı bilgilər.

Yeni tarix

Yeni dövrün tarixi Avropada burjua inqilablarından başlayıb Birinci dünya müharibəsinin sonuna qədər davam edir.

iqtisadi təlimlər tarixi

iqtisadi nəzəriyyələr,iqtisadi təlimlər Qədim iqtisadi fikirlər marksizm, klassizm, sosializm ,monetarizm, Keynsçilik, neoliberalizm, neoklassizm,

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

Beynəlxaq iqtisadi münasibətlər,beynəlxalq maliyyə qurumları,

Atmosfer

Atmosfer-Yerin hava təbəqəsidir.Atmosferin quruluşu,temperatur,yağıntılar,külək haqqında

Qulaq,burun,boğaz

LOR (qulaq, burun, boğaz) xəstəlikləri və onların müalicəsi.

Hüquq

Hüququn müxtəlif sahələrinə və hüquq elmlərinə aid məqalələr, hüquqi xəbərlər, insan hüquqları və azadlıqları.

Kartoqrafiya

Kartoqrafiya xəritələr və məkanın modelləşdirilməsi haqqında elmdir. Xəritələr,miqyas,məhəllin planı,Yerin Günəş ətrafındakı hərəkəti burada...