Bloqun adı

Birinci dünya müharibəsi

Birinci Dünya Müharibəsi,birinci dünya müharibəsinin tarixi,BDM,birincü dünya müharibəsinin gedişi

Elanlar

Elanlar,anonslar

Narkotiklər

narkotiklər

Yenilikdə nə var?

yenilikdə,yeni kəsflər,bizlər üçün yeni olan seylər

Bacarıqlı əllər

bacarıqlı əllər, kreativ işlər, gözəl əl işləri, maraqlı əl işləri

cərrahi xəstələrə qulluq

cərrahi xəstələrə qulluq. Operasiyadan əvvəl və sonra xəstələrə qulluq

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

Beynəlxaq iqtisadi münasibətlər,beynəlxalq maliyyə qurumları,

İKLlər

Hər şeyin ilki,hər şeyin birincisi ilk sayt,ilk kibrit,

Din və teologiya

Müxtəlif dinlər: xristianlıq,iudaizm,buddizm və islam haqda məlumat. Dini cərəyanlar və din tarixində xadimlər haqqında.

Atmosfer

Atmosfer-Yerin hava təbəqəsidir.Atmosferin quruluşu,temperatur,yağıntılar,külək haqqında

Müasir dövrün tarixi

Birinci dünya müharibəsindən sonra dünyanın siyasi mənzərəsi və ən son dövrün tarixi.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, BMT-nin quruluşu BMT-nin ixtisaslaşdırılmış təşkilatları

fotoanonslar

Qalereyada yeni albom yaradanlar bu barədə ətraflı topik yazmaq üçün bu bloqa üzv olsun.

Yeni tarix

Yeni dövrün tarixi Avropada burjua inqilablarından başlayıb Birinci dünya müharibəsinin sonuna qədər davam edir.

Kartoqrafiya

Kartoqrafiya xəritələr və məkanın modelləşdirilməsi haqqında elmdir. Xəritələr,miqyas,məhəllin planı,Yerin Günəş ətrafındakı hərəkəti burada...

Hüquq və qanunvericilik

Hüquq və qanunvericilik haqqında məlumatlar. Hüquqşünaslar və hüquq elmi ilə maraqlananlar üçün faydalı bilgilər.

iqtisadi təlimlər tarixi

iqtisadi nəzəriyyələr,iqtisadi təlimlər Qədim iqtisadi fikirlər marksizm, klassizm, sosializm ,monetarizm, Keynsçilik, neoliberalizm, neoklassizm,

Hüquq

Hüququn müxtəlif sahələrinə və hüquq elmlərinə aid məqalələr, hüquqi xəbərlər, insan hüquqları və azadlıqları.

ŞEİRLƏR

Ədəbiyyat, şeirlər

kompüter və hardware

kompwterin aparat təminatı,kompüter hissələri