Bloqun adı

Coğrafiya tarixi

coğrafiya tarixi,coğraflar,səyyahlar,coğrafiyanın inkişaf tarixi. Tapdıq Həsənov və Əbdürrəhim Hacızadənin müəllifi olduğu Coğrafiya tarixi...

Ekologiya

Ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya mövzusunda məlumatlar.Ekologiya elmi canlı sistemləri öz aralarında və ətraf mühitin cansız komponentləri ilə...

Öd daşı

Tibbə aid bütün məlumatlar

İKLlər

Hər şeyin ilki,hər şeyin birincisi ilk sayt,ilk kibrit,

Din və teologiya

Müxtəlif dinlər: xristianlıq,iudaizm,buddizm və islam haqda məlumat. Dini cərəyanlar və din tarixində xadimlər haqqında.

cərrahi xəstələrə qulluq

cərrahi xəstələrə qulluq. Operasiyadan əvvəl və sonra xəstələrə qulluq

Hüquq

Hüququn müxtəlif sahələrinə və hüquq elmlərinə aid məqalələr, hüquqi xəbərlər, insan hüquqları və azadlıqları.

Stomatologiya

Dişlərə qulluq və stomatologiya haqqında. Sağlam dişlər üçün faydal məlumatlar.

ekstremal vəziyyətlər

ekstremal vəziyyətlər-koma,stress,şok,ağrı,bayılma,kollaps

Sufi-dərviş hekayətləri

Şərq ölkələrinin sufi-dərviş hekayətləri

Azərbaycan kinosu

Azərbaycan kinosu.Azərbaycanlı aktyorlar,müxtəlif dövrlərin filmləri.

ŞƏHİDLƏR

Şəhidlərimiz haqqında ümumi məlumat

Texnologiya

Texnologiya haqqında maraqlı məlumatlar.

Həyatda çirkin bir şey varmı?

Bir gün bir uşaq anasından soruşur: Anacan, Allah niyə hər kəsə zənginlik vermir? Ana körpəsinin başına sığal çəkərək: “Balam, gəl bu...

Xalq təbabəti

Alternativ tibb, xalq təbabəti vasitələri, türkəçarələr, bitkilərlə müalicə

iqtisadi təlimlər tarixi

iqtisadi nəzəriyyələr,iqtisadi təlimlər Qədim iqtisadi fikirlər marksizm, klassizm, sosializm ,monetarizm, Keynsçilik, neoliberalizm, neoklassizm,

Sinir sistemi

sinir sistemi,ali sinir sistemi,əsəb cəstəlikləri

daxili sekresiya xəstəlikləri

daxili sekresiya xəstəlikləri cinsiyyət vəziləri, hipofiz, epifiz,hormonlar.

Xəstəyə ümumi qulluq və müalicə-diaqnostika

Ümumi müalicə

Biosfer

Biosfer Yerin canlılarını (heyvanlar,bitkilər) tədqiq edir.