Bloqun adı

Kartoqrafiya

Kartoqrafiya xəritələr və məkanın modelləşdirilməsi haqqında elmdir. Xəritələr,miqyas,məhəllin planı,Yerin Günəş ətrafındakı hərəkəti burada...

Tarix və politologiya

Siyasət dünyasında baş verənlər, XX əsrin əvvəlindən tarix səhnəsində olanlar.

daxili sekresiya xəstəlikləri

daxili sekresiya xəstəlikləri cinsiyyət vəziləri, hipofiz, epifiz,hormonlar.

İslam: təhriflərə cavab

İslam dininə aid müzakirələr,suallar və cavablar

Ekologiya

Ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya mövzusunda məlumatlar.Ekologiya elmi canlı sistemləri öz aralarında və ətraf mühitin cansız komponentləri ilə...

kompüter və hardware

kompwterin aparat təminatı,kompüter hissələri

Azərbaycan tarixi-siyasi cografiyası

Azərbaycan tarixi-siyasi cografiyası. Azərbaycanın qədim,orta əsrlər,yeni və müasir dövrdə tarixis-siyasi coğrafiyası, inzibati-siyasi bölgüsü...

Kommersiya və ticarət

Kommersiya işi haqda hər şey. Ticarət,birja, alış-veriş əməliyyatları.

investisiya layihələri

investisiya,səymayələr,investisiya qoyuluşları,project-management haqqında

Pediatriya

Uşaq orqanizmi,uşaq xəstəlikləri,uşaq xəstəliklərinin müalicəsi

Təkliflər

Saytla bağlı təkliflər. Hansı yenilikləri görmək istəyirsiniz, nəyə ehtiyac var, saytda nə olmalıdır və s. suallar

islam tarixi

İslam tarixi

Məntiq və Arqumentasiya nəzəriyyəsi

Bu bloqda Məntiq və Arqumentasiya nəzəriyyəsinə aid yazılar toplanacaq.

qədim Şərq tarixi

qədim Misir,Mesopotamiya,qədim Çin,qədim hindistan, qədim Asiya, Şumer,

ŞEİRLƏR

Ədəbiyyat, şeirlər

Əziz Nesin satirası

Türk satirik yazıçısı Əziz Nesinin duzlu-məzəli yazıları

Materiklər və qitələr

Yerin materiklərinin sayı altıdır: Afrika,Antarktida,Avstraliya,Şimali Amerika,Cənubi Amerika,Avrasiya.

qədim Yunanıstan

antik dövrün tarixi,Qədim Yunanıstan haqqinda məlumat: qədim yunanlar,ellin mədəniyyəti. İran-yunan müharibələri və yunanların dünya tarixində...

maddələr mübadiləsi

maddələr mübadiləsinin xəstəlikləri piylənmə,şəkərli diabet,podaqra,arıqlama,kökəlmə,düzgün qidalanma

Dünya iqtisadiyyatı

Dünya iqtisadiyyatına aid çoxlu məlumatları bu bloqdan tapa biləcəksiniz.