Bloqun adı

Materiklər və qitələr

Yerin materiklərinin sayı altıdır: Afrika,Antarktida,Avstraliya,Şimali Amerika,Cənubi Amerika,Avrasiya.

Qulaq,burun,boğaz

LOR (qulaq, burun, boğaz) xəstəlikləri və onların müalicəsi.

Hüquq

Hüququn müxtəlif sahələrinə və hüquq elmlərinə aid məqalələr, hüquqi xəbərlər, insan hüquqları və azadlıqları.

iqtisadi təlimlər tarixi

iqtisadi nəzəriyyələr,iqtisadi təlimlər Qədim iqtisadi fikirlər marksizm, klassizm, sosializm ,monetarizm, Keynsçilik, neoliberalizm, neoklassizm,

kompüter və hardware

kompwterin aparat təminatı,kompüter hissələri

fotoanonslar

Qalereyada yeni albom yaradanlar bu barədə ətraflı topik yazmaq üçün bu bloqa üzv olsun.

Pediatriya

Uşaq orqanizmi,uşaq xəstəlikləri,uşaq xəstəliklərinin müalicəsi

islam tarixi

İslam tarixi

investisiya layihələri

investisiya,səymayələr,investisiya qoyuluşları,project-management haqqında

qədim Şərq tarixi

qədim Misir,Mesopotamiya,qədim Çin,qədim hindistan, qədim Asiya, Şumer,

daxili sekresiya xəstəlikləri

daxili sekresiya xəstəlikləri cinsiyyət vəziləri, hipofiz, epifiz,hormonlar.

Azərbaycan tarixi-siyasi cografiyası

Azərbaycan tarixi-siyasi cografiyası. Azərbaycanın qədim,orta əsrlər,yeni və müasir dövrdə tarixis-siyasi coğrafiyası, inzibati-siyasi bölgüsü...

Ekologiya

Ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya mövzusunda məlumatlar.Ekologiya elmi canlı sistemləri öz aralarında və ətraf mühitin cansız komponentləri ilə...

Dünya iqtisadiyyatı

Dünya iqtisadiyyatına aid çoxlu məlumatları bu bloqdan tapa biləcəksiniz.

qədim Yunanıstan

antik dövrün tarixi,Qədim Yunanıstan haqqinda məlumat: qədim yunanlar,ellin mədəniyyəti. İran-yunan müharibələri və yunanların dünya tarixində...

Tibbi patologiya

Patologiya. İltihab,qızdırma,hüceyrə zədələnməsi

Sidik-cinsiyyət sistemi

cinsiyyət orqanları,cinsiyyət orqanlarının xəstəlikləri.Uroloji xəstəliklər. Sidik sisteminin xəstəlikləri və andrologiya,kişi xəstəlikləri

Xarici ölkələrin maliyyə-kredit sistemi

Xarici ölkələrin maliyyə,pul və kredit sistemi,xarici ölkələrin Mərkəzi bankı,büdcə sistemi ABŞ,Avropa İttifaqı,Yaponiya iqtisadiyyatı.Beynəlxalq...

maddələr mübadiləsi

maddələr mübadiləsinin xəstəlikləri piylənmə,şəkərli diabet,podaqra,arıqlama,kökəlmə,düzgün qidalanma

İslam: təhriflərə cavab

İslam dininə aid müzakirələr,suallar və cavablar