Bloqun adı

Qulaq,burun,boğaz

LOR (qulaq, burun, boğaz) xəstəlikləri və onların müalicəsi.

Tarix və politologiya

Siyasət dünyasında baş verənlər, XX əsrin əvvəlindən tarix səhnəsində olanlar.

Kommersiya və ticarət

Kommersiya işi haqda hər şey. Ticarət,birja, alış-veriş əməliyyatları.

daxili sekresiya xəstəlikləri

daxili sekresiya xəstəlikləri cinsiyyət vəziləri, hipofiz, epifiz,hormonlar.

investisiya layihələri

investisiya,səymayələr,investisiya qoyuluşları,project-management haqqında

islam tarixi

İslam tarixi

İslam: təhriflərə cavab

İslam dininə aid müzakirələr,suallar və cavablar

Pediatriya

Uşaq orqanizmi,uşaq xəstəlikləri,uşaq xəstəliklərinin müalicəsi

Azərbaycan tarixi-siyasi cografiyası

Azərbaycan tarixi-siyasi cografiyası. Azərbaycanın qədim,orta əsrlər,yeni və müasir dövrdə tarixis-siyasi coğrafiyası, inzibati-siyasi bölgüsü...

Ekologiya

Ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya mövzusunda məlumatlar.Ekologiya elmi canlı sistemləri öz aralarında və ətraf mühitin cansız komponentləri ilə...

qədim Şərq tarixi

qədim Misir,Mesopotamiya,qədim Çin,qədim hindistan, qədim Asiya, Şumer,

qədim Yunanıstan

antik dövrün tarixi,Qədim Yunanıstan haqqinda məlumat: qədim yunanlar,ellin mədəniyyəti. İran-yunan müharibələri və yunanların dünya tarixində...

Materiklər və qitələr

Yerin materiklərinin sayı altıdır: Afrika,Antarktida,Avstraliya,Şimali Amerika,Cənubi Amerika,Avrasiya.

Məntiq və Arqumentasiya nəzəriyyəsi

Bu bloqda Məntiq və Arqumentasiya nəzəriyyəsinə aid yazılar toplanacaq.

Təkliflər

Saytla bağlı təkliflər. Hansı yenilikləri görmək istəyirsiniz, nəyə ehtiyac var, saytda nə olmalıdır və s. suallar

Xarici ölkələrin maliyyə-kredit sistemi

Xarici ölkələrin maliyyə,pul və kredit sistemi,xarici ölkələrin Mərkəzi bankı,büdcə sistemi ABŞ,Avropa İttifaqı,Yaponiya iqtisadiyyatı.Beynəlxalq...

maddələr mübadiləsi

maddələr mübadiləsinin xəstəlikləri piylənmə,şəkərli diabet,podaqra,arıqlama,kökəlmə,düzgün qidalanma

Əziz Nesin satirası

Türk satirik yazıçısı Əziz Nesinin duzlu-məzəli yazıları

Dünya iqtisadiyyatı

Dünya iqtisadiyyatına aid çoxlu məlumatları bu bloqdan tapa biləcəksiniz.

istinad-hərəkət apparatı

istinad-hərəkət apparatı,skelet,əzələlər sınıqlar,çıxıqlar