Bloqun adı

İmmun sistemi

immunitet, immun çatışmazlığı,QİÇS,allergiya və immun sistemi haqqinda

İnam və etiqadlar

Bloqun yaranma səbəbi, bəzi xalq arasında qəbul edilən inancların, inam və etiqadların dildən-dilə dolaşıb, bu günə kimi gəlib bizə çatdığı rəvayət...

infeksion xəstəliklər

infeksiyalar,infeksion xəstəliklərin profilaktikası mikroblar,zoonozlar,helmintozlar, bağırsaq infeksiyaları,tənəfüs,dəri infeksiyaları,aseptika

İnfoqrafika

Təsvirli, əyani-vəsaitli xəbər, məlumat, informasiyalı bloq

İnformatika

İnformatikanın əlifbası,kompüter nəzəriyyəsi,informasiya anlayşı,informatikanın əsasları və informatika elmi üçün öyrədici materiallar,

İngilis dilinin qrammatikası

ingilis dili izahlı şəkildə,ingilis dilini öyrənmək üçün lazımlı məlumatlar, İngilis dilinin qrammatikası,

İnqilabi fikirlər

İnqilab haqqında hər şey. Gəlirik!

insan orqanizminin inkişafı

orqanizm,orqanlar.hüceyrə və toxumalar insan orqanizminin inkişafı

İnsan resursları (kadrlar)

Kadrlar, kargüzarlıq, əmək məcəlləsinə uyğun bütün qanunvericilik

İntellekt və təhsil

Ağıllı olmaq üçün insana yüksək intellekt və yaxşı təhsil lazımdır.Allaha şükür,o da bizdə var.

internet aləmi

İnternetdə baş verən son hadisələr,www yenilikləri, sosial şəbəkələr, axtarış sistemləri,

investisiya layihələri

investisiya,səymayələr,investisiya qoyuluşları,project-management haqqında

İqtisadi coğrafiya

Dünya ölkələrinin iqtisadi coğrafiyası.

iqtisadi təlimlər tarixi

iqtisadi nəzəriyyələr,iqtisadi təlimlər Qədim iqtisadi fikirlər marksizm, klassizm, sosializm ,monetarizm, Keynsçilik, neoliberalizm, neoklassizm,

İŞĞAL OLUNMUŞ RAYONLARIMIZ

İşğal olunmuş rayonlarımız haqqında ümumi məlumat

islam dininin əsasları

Burada isaslm dininin əsasları haqqında ən lazımlı məlumatlar tapa bilərsiniz

islam tarixi

İslam tarixi

İslam tarixindəki şəxslər

İslamda böyük rol oynamış şəxslərin həyatı,bioqrafiyası Xəlifələr, imamlar, alimlər, əhli-Sünnə,

İslam və Ailə tərbiyəsi

İslam dinində ailə tərbiyəsi

islam və cəmiyyət

İslam dini cəmiyyətdə oynadığı rol.Əxlaq və islam sünnəsinin qanunlarının müasir həyatda oynadığı rol