Bloqun adı

Kartoqrafiya

Kartoqrafiya xəritələr və məkanın modelləşdirilməsi haqqında elmdir. Xəritələr,miqyas,məhəllin planı,Yerin Günəş ətrafındakı hərəkəti burada...

beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Dünya iqtisadiyyatı,beynəlxalq iqtisadi əlaqələr,beynəlxalq iqtisadiyyatın əsasları,xarici ölkələrin iqtisadiyyatı,beynəlxalq ticarət,

Hər şey daxil

Maraqlı- maraqsiz, Lazimlı-lazımsiz nə varsa burada

Şeirlər Toplusu

Şeirlər Toplusu

Xəbər Agentliyi

Bu bloq informasiya — məlum

Kommersiya və ticarət

Kommersiya işi haqda hər şey. Ticarət,birja, alış-veriş əməliyyatları.

infeksion xəstəliklər

infeksiyalar,infeksion xəstəliklərin profilaktikası mikroblar,zoonozlar,helmintozlar, bağırsaq infeksiyaları,tənəfüs,dəri infeksiyaları,aseptika

Müasir dövrün tarixi

Birinci dünya müharibəsindən sonra dünyanın siyasi mənzərəsi və ən son dövrün tarixi.

GMAT

GMAT imtahanını uğurla vermək üçün! GMAT imtahanı,Azərbaycan dilində GMAT dərsləri

İnam və etiqadlar

Bloqun yaranma səbəbi, bəzi xalq arasında qəbul edilən inancların, inam və etiqadların dildən-dilə dolaşıb, bu günə kimi gəlib bizə çatdığı rəvayət...

İqtisadi coğrafiya

Dünya ölkələrinin iqtisadi coğrafiyası.

Avtomobil dünyası

Avtomobillər,avtomobil markaları,avtomobillərin tarixi,avtodünya yenilikləri

Top 10

Blog'da  müxtəlif mövzulara dair sıralamaların yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur

test

test üçün bloq

Tibbi yardım

tibbi yardım, təxirəsalınmaz kömək,reanimasiya

Sorğu-Topik

Cəmiyyəti Maraqlandiran Bəzi məsələlər bu bloqda Sorğu-Topik Halında nəşr ediləcək…

Onkoloji xəstəliklər

Şişlər, bədxassəli və xoşxassəli şişlər, xərçəng, onkoloji xəstəliklər

İmmun sistemi

immunitet, immun çatışmazlığı,QİÇS,allergiya və immun sistemi haqqinda

İnsan resursları (kadrlar)

Kadrlar, kargüzarlıq, əmək məcəlləsinə uyğun bütün qanunvericilik

Astronomiya

«Astronomiya» sözü yunanca «astron» — ulduz və «nomos» — qanun sözlərindən əmələ gəlmiş və hərfi mənada «ulduzlar qanunu» kimi məna daşıyır.