Bloqun adı

Qulaq,burun,boğaz

LOR (qulaq, burun, boğaz) xəstəlikləri və onların müalicəsi.

kompüter və hardware

kompwterin aparat təminatı,kompüter hissələri

Yeni tarix

Yeni dövrün tarixi Avropada burjua inqilablarından başlayıb Birinci dünya müharibəsinin sonuna qədər davam edir.

Kartoqrafiya

Kartoqrafiya xəritələr və məkanın modelləşdirilməsi haqqında elmdir. Xəritələr,miqyas,məhəllin planı,Yerin Günəş ətrafındakı hərəkəti burada...

Hüquq və qanunvericilik

Hüquq və qanunvericilik haqqında məlumatlar. Hüquqşünaslar və hüquq elmi ilə maraqlananlar üçün faydalı bilgilər.

iqtisadi təlimlər tarixi

iqtisadi nəzəriyyələr,iqtisadi təlimlər Qədim iqtisadi fikirlər marksizm, klassizm, sosializm ,monetarizm, Keynsçilik, neoliberalizm, neoklassizm,

Müasir dövrün tarixi

Birinci dünya müharibəsindən sonra dünyanın siyasi mənzərəsi və ən son dövrün tarixi.

fotoanonslar

Qalereyada yeni albom yaradanlar bu barədə ətraflı topik yazmaq üçün bu bloqa üzv olsun.

İKLlər

Hər şeyin ilki,hər şeyin birincisi ilk sayt,ilk kibrit,

cərrahi xəstələrə qulluq

cərrahi xəstələrə qulluq. Operasiyadan əvvəl və sonra xəstələrə qulluq

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

Beynəlxaq iqtisadi münasibətlər,beynəlxalq maliyyə qurumları,

Din və teologiya

Müxtəlif dinlər: xristianlıq,iudaizm,buddizm və islam haqda məlumat. Dini cərəyanlar və din tarixində xadimlər haqqında.

Yenilikdə nə var?

yenilikdə,yeni kəsflər,bizlər üçün yeni olan seylər

Birinci dünya müharibəsi

Birinci Dünya Müharibəsi,birinci dünya müharibəsinin tarixi,BDM,birincü dünya müharibəsinin gedişi

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, BMT-nin quruluşu BMT-nin ixtisaslaşdırılmış təşkilatları

Narkotiklər

narkotiklər

Elanlar

Elanlar,anonslar

ibtidai icma dövrü

ən qədim tarix, yığıcılıq və ovçuluq, neolit,paleolit dövrü, insanların təkamülü

Atmosfer

Atmosfer-Yerin hava təbəqəsidir.Atmosferin quruluşu,temperatur,yağıntılar,külək haqqında

Bacarıqlı əllər

bacarıqlı əllər, kreativ işlər, gözəl əl işləri, maraqlı əl işləri