Fleşmob

Fleşmob ingilis sözüdür.Flash-qığılcım,ildırım,mob isə kütlə deməkdir.Mənası odur ki,əvvəlcədən hazırlanmış insan izdihamı qəfildən kütləvi aksiya həyata keçirir,absurd nəsə bir iş görür,sonra da heç nə olmayıbmış öz yerlərinə qayıdılrar. Hə,fleşmob dəlilikdir. amma xoş dəlilikdir. Fleşmobun şərtləri:
1. hərəkət qəfil olmalıdır.
2. Fleşmoba görə heç kim pul alıb-vermir.
3.elə təəssürat yaranmalıdır ki mobberlər də adi insanlardır,yoldan ötənlərdir.Onların mobber olduğu əvvəldən sezilməməlidir.
4. Ssenari gərək dəlifason olsun,heç bir məntiqə uymasın,bir az qatıq şey olsun)))
5. Fleşmob sadə gülüş xatirinə olmamalıdır.Çox vaxt mobberlər ciddi,soyuqqanlı şəkildə öz işlərini görməlidirlər. yəni fleşmob prikol,zarafat mənbəyi yox,təəccüb mənbəyi olmalıdır.
Ardı →

Əllərinizi yuyun

Əlləri yumanın əhəmiyyətini hamı bilir, ancaq buna çox adam riayət etmir. Hazırda xəstəxanalarda infeksiyaların sürətlə yayılmasının səbəbi kimi, xüsusilə tibb işçilərinin hər xəstə ilə təmasdan əvvəl və sonra əllərini yumamaları göstərilir.
Əl yumada məqsəd kimyəvi, fiziki maddələrin və infeksiya törədicilərini uzaqlaşdırmaqdır. Əl adi su ilə yuyulduqda, bunlar, mexaniki olaraq uzaqlaşdırılır, ancaq təmizlik tam mümkün olmur. Buna görə də, su ilə bərabər, sabundan da istifadə etmək lazımdır. Sabun, təkcə əlin dezinfeksiyası üçün deyil, allergiyaya səbəb olan maddələrin də (nikel, qurğuşun, dəmir və s.) uzaqlaşdırılmasında ən təsirli vasitələrdəndir.


Ardı →

Diplomatiya nədir?

Məlum olduğu kimi, diplomatiya xarici siyasətin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Xarici siyasət diplomatiyanın məq­sədləri və vəzifələrini müəyyən edir, diplomatiya isə öz növbəsində, özündə xarici siyasətin həyata keçirilməsi üçün istifadə edilən praktiki tədbirlərin, həmçinin forma­lar, metodlar və vasitələrin məcmusunu ehtiva edir. Dip­lomatiya və xarici siyasət ayrılmaz və vahid bütövlük təş­kil edirlər, eyni bir prosesin bir-birini tamamlayan tərəfləridirlər.
Hesab edilir ki, diplomatiya onun müasir klassik anlamında gündəlik dövlət fəaliyyətinin xüsusi növü kimi XVI əsrin sonları-XVII əsrin əvvəllərində formalaşmışdır. Məhz bu zamanlardan  kralların və hökmdarların saraylarında daimi diplomatik nümayəndəliklər yaranır, həmçinin xarici nümayəndə heyətlərinin qəbulu, diplomatik danışıqlar və yazışmalar üzrə xüsusi dövlət qurumları fəaliyyət göstərməyə başlamışdı. Beynəlxalq münasibətlər tarixində diplomatiyanın mahiyyətini və ayrı-ayrı tərəflərini açıqlayan müxtəlif təriflər məlumdur.
I Napoleon hesab edirdi ki, diplomatiya təmtəraqlı libas geyinmiş siyasətdir. Ingilis diplomatı E.Satou diplomatiyanı «müstəqil dövlətlər arasında rəsmi əlaqələrin həyata keçirilməsində ədəb və ağlın tətbiqetməsi» kimi tərif edir.


Ardı →

Sakura 25 aprel turniri

Suallar bu ünvandadır

1. Onun atasının başına ticarətçilər and içirdi, anası isə məhəbbət və sevgi allahı idi. Təbiətdə belələrinə çox rast gəlmək olur:itər bitkilər,istərsə də heyvanlar arasında o çoxdur. Bəzən oğlanlar bir-birini təhqir edəndə yaxud zarafat edəndə də onun adını işlədirlər. Mənə bu gözəl yunan gəncinin adını deyin.
Cavab: Hermafrodit, Hermesin və Afroditanın oğlu.


2. Pyotr,Yakov,Filipp,Andrey,Foma,Faddey,Simon(Şimon),Alfeyev,Varfolomey,İoann,Matfey. Siyahıda kim çatışmır?
Cavab: İuda


3. Fransızlar onu “milli ülgüc” sayır
Cavab: gilyotin.

4. Oğrular cəmiyyətə ziyan vurur və ona görə də insanların çoxu oğrulara qarşı mübarizə aparır. Amma biz ən xeyirxah oğruya borcluyuq,çünki o olmasaydı insan sivilizasiyası indiki halda olmazdı. Bu titan-oğru kimdir?
Cavab: Prometey. Odu tanrılardan oğurlayıb insanlara verən titan.


Ardı →

Mətbuat konfransı

Təcrübi olaraq hər hansı təşkilat vaxtaşırı mətbuat konfransları keçirir.
Firma özünü doğrultmaq və ya onun üçün əlverişsiz şərait yarandığı zaman izahat vermək üçün, məsələn, onun günahından istehsalatda baş vermiş qəzadan ətraf mühitə zərər dəydikdə, istehlakçı üçün buraxdığı məhsulun zərərli olması aşkarlandıqda və.s. hallarda mətbuat konfransı çağırır.
Hökumət nümayəndələri də mətbuat konfransları təşkil edirlər. Şəhər hakimiyyəti orqanları şəhər icra başçısına mətbuat işçilərinin suallarına cavab vermək və həmin anda xalqa nəyinsə barədə sözlərini çatdırmaq imkanı yaratmaq üçün mətbuat konfransı keçirə bilərlər. O, işə muzdla götürmə siyasətini başa sala, mətbuat nümayəndələrini yeni açılan kitabxananın açılış mərasiminə dəvət edə bilər və s.
Davamı →

"Sözdən - sözə" Seymur Salamov

Bir gün dostum Seymurgilə getmişdim. Şer yazdığını çoxdan bilirdim, bəzilərini də mənim üçün oxumuşdu. ondan bir neçə şeirini verməyi xahiş etdim ki, kayzenə yerləşdirim. Sözümü yerə salmadı. Çünki söz əhli üçün «söz vermək» «söz yerə salmamaq» ağır mövzulardı. Çünki onlar sözün qədrini bilirlər. Şeirlərdən bir neçəsini yerləşdirirəm əgər bəyənsəniz silsilə şəklində yerləşdirə bilərəm. Onu da qeyd edim ki, Bu şeirlər başqa heç yerdə yoxdu yəni Eksklüzivdi. Kitabın özü də hələ çıxmayıb.


Ardı →

Turizm və turizmin növləri

Ekoturizm ehtiyatlarına – təbiət abidələri, ekzotik landşaft, meşəlik ərazilər, Milli parklar və dağ ekosistemləri daxildir.


Təbiət abidələri xüsusiyyətlərinə görə aşağıdakılara bölünür:


1. geoloji, gemorfoloji abidələr. Bu tip abidələr relyeflə birbaşa əlaqəli olub, qədim dağlardan qalıq relyef formalarından ibarət olur. Belə təbiət abidələri dünyanın əksər ölkələrində yayılıb.


Ardı →

Biznesmen qadının imici

İşgüzar qadın olmaq heç də asan deyil. Burada təhsil, peşəkarlıq, kollektivdə işləmək bacarığı və s. böyük rol oynayır. Amma yadda saxlamaq lazımdır ki, uyğun olaraq qadın həm də gözəl görünməlidir. Dünyada tanınmış imicmeyker Meri Spileyn xarici görünüşün karyeraya təsiri barədə test işləmişdir. Həmin test vasitəsilə öz imicinizi dəyərləndirә bilərsiniz.


Ardı →

Böyüklük maniyası.

Mən hər şeyi bilirəm”, “mən hamıdan ağıllıyam”, “mən hamıdan gözələm”, “sən kimsən eee?”… və s. Belə ifadələr görəsən bizi nəyə və hara aparır?

Psixoloqların dediyinə görə, insan özünü sevməlidir. Razıyam, amma, hər şeydə olduğu kimi bunun da bir qaydası var. Hətta, bu barədə bir kitab (“Öz həyatıvı, öz bədənivi sağalt. Güc bizim daxilimizdədir.”) da oxumuşam, hansı ki, bu kitabda Luiza L.X. yəni, müəllif özü haqda məlumat verir və bildirir ki, o həyatda müxtəlif çətinliklərlə üzləşmiş, həyatın ən ağır zərbələrinə tuş gəlmiş və xərçəng xəstəliyinə belə tutulmuş biri idi. O, öz düşüncələrini, fikirlərini tamamilə dəyişərək xəstəliyi belə yendiyini yazır və bundan sonra bir psixoloq kimi milyonlarla insana da bu yolda kömək edərək onların da sağalmasına bir növ vəsilə olur. Onun tövsiyyə etdiyi dərman budur:


Ardı →

Sayt yenilikləri(hamı oxusun)

Bugün 2 xəbər hamının diqqətinə çatdılır.Birincisi odur ki,fidanın təklifi ilə ən yaxşı post seçimi aparıldı.İnternet-dizayndan yaxşı başı çıxan və saytla yaxşı tanış olan istifadəçilərin səsverməsindən sonra bu çətin seçimdən sonra 2 nəfər qalib seçildi. kayzen istifadəçilərinin çoxu intellektual səviyyəsi yüksək olan uşaqlardır və onlara ən yaxşı hədiyyənin kitab olduğunu düşünüb Robert Qrinin "33 стратегии войны" və Larri Kinqin «Как разговаривать с кем угодно когда угодно и где угодно» adlı bestsellerləri hədiyyə olunur.
Ardı →