Dr_Həkim
Reytinq
+498.27
Güc
1241.72

Dr_Həkim

Dr.Həkim

Nefrologiya 8

701) Trombotik mikroangiopatiyada mikrodamarların zədələnməsinin xarakterik morfoloji əlamətləri hansıdır?
 A) Subendotelial boşluğun genişlənməsi və boş membranaya bənzər materialın yığılması
 B) Əlamətlərin olmaması
 C) Bütün sadalananlar
 D) Ödem və / və ya endotelial hüceyrələrin bazal membrandan ayrılması
 E) Damar daxili trombların əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 7

601) Qırmızı qurd eşənəyinin patogenezində əsas rolu hansı faktorlar oynayır?
 A) Bütün faktorların birgə təsiri
 B) Anticisim mexanizmi
 C) İmmunokompleks iltihabı
 D) Dərmanların toksik təsiri
 E) İnfeksiyanın toxumalara bilavasitə təsiri


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 6

501) Pielonefritin informativ diaqnostika metoduna hansı müayinə aiddir?
A) Bütün sadalananlar
B) KT və MRT
C) Dinamik stintiqrafiya
D) Ekskretor uroqrafiya
E) Böyrəklərin USM -si


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 5

401) Pielonefritin əmələ gəlməsinin risk faktorları hansılardır?
 A) Hamiləlik
 B) Şəkərli diabet
 C) Sidik yollarının və böyrəklərin anomaliyaları
 D) Bütün sadalananlar
 E) Reflyukslar


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 4

301) Qlomerulonefritlərdə sitostatyklərlə müalicə zamanı hansı qöstəricilərə nəzarət vacibdir?
 A) Qanın laxtalanması
 B) Hb
 C) Bütün qöstərilənlər
 D) Qanda leykositlərin miqdarı
 E) Na plazmada


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 3

201) Hansı müddətli anuriya geriyə qayıtmayan hesab olunur?
 A) İki həftə
 B) 3-5 gün
 C) Bir həftə
 D) Üç həftə
 E) Dörd həftə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 2

101) Normada böyrək qan axını neçəyə bərabərdir?
 A) 800-1000 ml/dəq
 B) 1500-2000 ml/dəq
 C) 500-800 ml/dəq
 D) 2000 ml/dəq çox
 E) 1100-1300 ml/dəq


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 1

1) Kliniki nefrologiyanın banisi kim olmuşdur?
 A) Y. Tareyev
 B) F. Henle
 C) M. Malpigi
 D) R. Brayt
 E) V. Boumen


Ədəbiyyat: Ə.Əliyev ad. Az.DHTİ-nun 70 illik tarixi, 2005, Bakı


Ardı →

Qalxanabənzər vəzin xərçəngi

Qalxanabənzər vəzin xərçəngiqadınlarda kişilərə nisbətən daha çox rast gəlinir. 3:1 nisbətində. Statistika göstərir ki, İsraildə hər il 500 nəfər, Amerikada isə 20000 nəfər bu xəstəliyə düçar olur. Bu xəstəlik hər yaşda meydana çıxa bilər, ən çox isə 30 yaşdan sonra olub, vaxtında effektiv müalicə edildikdə proqnozu yaxşıdır.


Xəstələrin 90 %-də qalxanabənzər vəzin xoşxassəli törəmələrinə rast gəlinir. Lakin bir qayda olaraq, vəzin xərçəngi xoşxassəli törəmələrin fonunda yaranır. Bununla endemik zonalarda qalxanabənzər vəzi xəstəlikləri və xüsusilə bu vəzi xərçənginin sayının sürətlə artmasını izah etmək olar.


Ardı →

Prostat vəzin adenoma və xərçəngi

Prostat vəzin adenoması prostat vəzin xoşxassəli şişi olub, 50 yaşdan yuxarı kişilərdə rast gəlinir. Əlamətləri bunlardır: qalıq sidik simptomu (sidiyə getdikdən sonra sidik kisənin tam boşalmaması hissi),potensiyanın pozulması, lakin əlamətləri nəzərə çarpacaq dərəcədə olduqda belə uroloqun konsultasiyasında olmaq lazımdır.


Əgər müayinə zamanı prostat vəzin adenoması aşkarlanıbsa, bu halda böyük ehtimalla tez bir zamanda cərrahi müdaxiləyə ehtiyac olur. Bugünkü gün əməliyyatın aşağıdakı növləri tətbiq olunur:


Ardı →