Hagverdiyev
Reytinq
+108.68
Güc
279.72

Hagverdiyev

Atalar sözləri ilə həyata baxış VI (söz haqqında)

“Əyri oturaq, düz danışaq”.

 “Dünyada ən çətin şey sözdür, anlamağı da çətin, anlatmağı da”. “Söz odur ki, haqqa vara".
“Sözün zahiri zərif, batini lətif olmalıdır”. “Qaba söz qaba hərəkətdən pisdir”. “Eyibli söz danışma”. «Sözü ağzında bişir, sonra çıxart». “Söz ağızdan çıxıncan sənindi”. “Deyilǝn söz geri qayıtmaz”.

“Adamı sözündǝn tutarlar, heyvanı buynuzundan”. «Bildiyindən danış, bilmədiyin səni güdaza verər». “Sözü məqamında de”. “İstədiyini söyləyən, istəmədiyini eşidər”. “Sözünü bilməyəni bayıra atarlar”.  «Söz danış, söz olsun”. Söz danış söz eşit”.

“Adam sözünü adama deyǝr”. “Adama sözü bir dǝfǝ deyǝrlǝr”. “Səhrada gül bitməz, cahilə söz yetməz”.

“Söz gǝzdirmǝ”. “Özgǝnin sözünü özgǝnin evindǝ danışma”. “Söz gǝzdirǝn adamdan qorx”. “Kişi, sözü üzǝ deyǝr”.  “Kişi öz sözünün ağası olar”.


Ardı →

Atalar sözləri ilə həyata baxış V (qaçmaq barədə)


“Verirlər – al, döyürlər – qaç”.  “Biri qaçar, biri qovar”. “Qaçmaq da hünərdir, qovmaq da”. “Qaçan da Allahı çağırır, qovan da”. “Düşmən çox olanda qaçmaq da mərdlikdəndir”.
“Yersiz gǝldi, yerli qaç”. “Asta qaçan namərddi”.

“Yazıdan qaçmaq olmaz”, “Yazılan pozulmaz”. “Bəladan qaçan bəlaya düşər”. “Mən qaçıram bəladan, bəla çıxır qabaqdan”. “Fələk güclü – mən gücsüz”. “Özü yazır, özü oxuyur”. “Dovşana deyir, qaç, tazıya deyir, tut”. “Köpǝyin iyǝ düşǝni tuladan bǝrk qaçar”.

“Boyunduruqdan qaçan öküzü kǝsǝrlǝr”.


Ardı →

Atalar sözləri ilə həyata baxış IV (varlı və kasıb haqda)


“Dünya kasıba zindandır, varlıya meydan”. “Pullu adamdan bəla da qorxar”.  “Pul əl çirkidir”. “Pulda vəfa olsaydı, əldən-ələ keçməzdi”.
“Kasıb pul tapdı, qoymağa yer tapmadı”.

 “Özündən dövlətli ilə ayaq çəkmə”. “Bəy ilə dalaşmaq dirəklə  güləşməyə bənzər”. “Dövlətliyə saxsı lazım olsa, kasıb kasasını sındırar”. “Davakarın şah olsa, ərizəni Allaha yaz”.

Dövlət başa bəladır”. “Dövlətin ən yaxşısı ağıldır”. “Yaxşı ad dövlətdir”. “Varlı olub qəm-qüssə ilə yaşamaqdansa, kasıb olub şad-xürrəm yaşamaq yaxşıdır”. “Kasıblıq eyib deyil, oğurluq eyibdir”. “İşlə nökər kimi, ye ağa kimi”.

 “Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa?!”


Ardı →

Atalar sözləri ilə həyata baxış III (ağlamaq haqda)

“Ağlamayan uşağa süd verməzlər”.

“Dağlar dağımdır mǝnim, qǝm ovlağımdır mǝnim, dindirmǝyin ağlaram yaman çağımdır mǝnim”.

 “İnsanı dǝrd  ağladar”. “Dǝrd bir deyil, iki deyil”. “Hansı dǝrdimi deyim, ağlayım?”.  “Özü yıxılan ağlamaz”.

“Ağlayanda elə ağla əzizi ölmüş kimi”. “Ağlayanda imam üçün də ağla, yezid üçün də”. “Dostunu ağladıb, düşmǝnini güldürmǝ”.

“Ağlamaqla günah bağışlanmaz”. “Ağlamaq fayda verməz”. “Keçdi gül, uçdu bülbül, istǝr ağla, istǝr gül”.

“Kişi ağlamaz” 

 


Ardı →

Atalar sözləri ilə həyata baxış II (yaxşılıq haqda)

“Dünyada bir pislik qalar, bir də yaxşılıq”. “Pisliyi torpağa əkdilər, göyərmədi”. “Başqasına pislik edən özünə etmiş olar”.

“Ömrün bərəkəti yaxşı əməl ilədir”. “Dünyada ən yaxşı şey yaxşılıqdır”. “Yaxşı ki, dünyada yaxşı varmış, yoxsa dünya tərk olardı yaman əlindən”. “Fürsət əldə ikən yaxşılıq eylə”. “Yazıq o adamdır ki, yaxşılıq etmir”. “Yaxşılıq edən yaxşılıq görər”. “Yaxşıya yaxşı de, yaxşılığı artsın, yamana yaxşı de, yamanlığı qayıtsın”. “Bir qarınc  yaxşılığı, bir çimdik yamanlıq pozar”. “Yaxşılıq elə, minnət qoyma”. “Yaxşılıq elǝyib bir şey umursansa etmǝsǝn yaxşıdır”. “Yaxşılıq elə at dəryaya, balıq bilməz, Xalıq bilər”. “Yaxşılığın əcrin Allahdan istə”.

 “Mǝn demǝdim, sǝn eşitmǝdin”. “Kimə yaxşılıq elədin, özünü ondan qoru”.

 


Ardı →

Atalar sözləri ilə həyata baxış I

 “Salam Allahın adıdır”. “Əvvəl salam, sonra kəlam”.  “Bir gün duz yediyin yerə qırx gün salam ver”. “Hər saqqala salam verməzlər”. “Nanəcibə salam verərsən, deyər: — Qorxdu
məndən!”. “Qazıya salam verdim, rüşvət deyil deyə almadı”. “Salam verdim, borclu çıxdım”. “Borclu borclunun sağlığın istər”. 


Ardı →

Gecikmiş mesaj


intiharOfeliya və Sənan bir-birlərini dəlicəsinə sevirdilər. Ancaq qızın valideynləri onların evlənməyinə razılıq vermirdi. Ona Sənanla görüşməyi qəti qadağan etmişdilər.

  Ata-anası Ofeliyanı varlı oğlana ərə vermək istəyirdi. Sənan kimi kasıb oğlanı özlərinə yaraşdırmırdılar. Ancaq Ofeliyanın Sənana olan məhəbbəti o qədər güclü idi ki,  ondan başqa kiməsə ərə gedə biləcəyini təsəvvürünə gətirə bilmirdi.


Ardı →

Xəyanətə şahid gül

Aysellə Tural nişanlandıqdan sonra tez-tez görüşərdilər. Tural hər görüşdə Ayselə ətirli qızılgül hədiyə edərdi. Qızılgül Ayselin ən çox xoşladığı gül idi.
Gənc qız sevgilisinin ona bağışladığı gülü doyunca iyləyər, sonra da nazlana-nazlana üzünü Turalın dodaqlarına yaxınlaşdırıb deyərdi:
– Əzizim niyə bədxərclik edirsən… Güllər indi çox bahadır axı?!
Tural da nişanlısının üzündən öpüb deyərdi:
– Aysel, toyumuz olsun, mən səni gül-çiçək içində saxlayacağam!
Aysel özünü göyün yeddinci qatında hiss edərdi. Gündən-günə Turala qarşı məhəbbəti daha da artardı...
Bir gün bədbəxtlik baş verdi. Görüşə gələrkən Ayseli maşın vurdu…
Ardı →

İşdə sığortalanmağın əhəmiyyəti

Bu ildən əmək müəssisələrində işəgötürənlər işçilərlə icbari sığorta müqaviləsinin bağlanmasını mütləq qaydada təmin etməlidirlər. Əks halda onlara qarşı «İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən müəyyən sanksiyalar tətbiq edilə bilər.


Ardı →