KamileKazimova
Reytinq
+6.96
Güc
0.00

KamileKazimova

Kamilə Kazımova

Kiçik məktəblilərin psixologiyası

Plan:

 1. Məktəbdə uşağın həyatında baş verən ilkin dəyişikliklər
 2. Kiçik məktəblilərin fiziki və psixi inkişafı
 3. Kiçik məktəblilərin təlim fəaliyyəti
 4. Kiçik məktəblilərdə oyun fəaliyyəti
 5. Kiçik məktəblilərdə əmək fəaliyyəti
 6. Kiçik məktəblilərdə idrak proseslərinin inkişafı
 7. Kiçik məktəblilərdə hislərin inkişafı
 8. Kiçik məktəblinin şəxsiyyətinin formalaşması xüsusiyyətləri
Sual 1. Uşağın məktəbə getməsi ilə onun həyatında yeni dövr başlanır. Bu dövr 6-10 yaşları (I-IV sinif ) əhatə edir.Bu vaxtdan etibarən oyun fəaliyyəti uşağın aparıcı fəaliyyəti olmur və öz yerini təlim fəaliyyətinə verir. Lakin oyun da onun həyatında mühüm yer tutur. Uşaq məktəbdə artıq yeni şəraitə düşür: şagirdlər üçün olan qaydalara əməl etmək, dərsin başlanğıcından sonuna kimi sakit eyni parta arxasında oturmaq, müəllimin bütün göstəriş və tapşırıqlarına əməl etmək, ev tapşırıqlarını yerinə yetirmək və s.

Davamı →

Məktəbəqədər yaşda oyun fəaliyyəti

Plan:

 1. Oyun fəaliyyəti haqqında nəzəriyyə tarixindən
 2. Oyun mərhələləri (növləri)
 3. D.B.Elkonin oyunun inkişafının səviyyələri
 4. Məktəbəqədər yaşlı uşağın psixi inkişafında oyunun rolu

Sual 1. Bəzi ölkələrdə lap qədimdən bu günə kimi uşaq oyunlarının təbiətinə, mahiyyətinə aid bioloji, naturalist nəzəriyyələr böyük rola malikdir. (Q.Spenser, K.Qross, K.Büller, V.Ştern, F.Boytendayk və b.)


Davamı →

Məktəbəqədər yaşlıların psixoloji xüsusiyyətləri

Plan:

 • Məktəbəqədər dövrdə uşaqların fiziki inkişafı
 • Məktəbəqədər dövrdə uşaqların sensor inkişafı
 • Məktəbəqədər dövrdə uşaqlarda əqli proseslərin əsas xüsusiyyətləri

Sual 1.Məktəbəqədər yaş dövrü 3 yaşdan 6 yaşa qədər olan müddəti əhatə edir. Bu vaxt ərzində uşaq böyük inkişaf yolu keçirərək fiziki cəhətdən diqqəti cəlb edəcək dərəcədə inkişaf edib möhkəmlənir; baş beynin, sinir sisteminin, bədənin ayrı-ayrı üzvlərinin keyfiyyətcə funksional təkmilləşməsi baş verir. Bu dövrdə beyin kütləsinin çəkisi 1110 qramdan 1350 qrama çatır. Sinir sisteminin birləşdirici, əlaqə yaradıcı tellər də xeyli inkişaf edib möhkəmlənir.


Davamı →