Qiyasli
Reytinq
+520.09
Güc
1433.33

Qiyasli

İstifadəçi
luminat