fidan
Reytinq
+34.13
Güc
105.90

fidan

Fidan

Siqaretsiz günümüz olmasın

İnsanı siqaret vərdişindən qurtarmaq üçün nələr etmirlər. Elə siqaretin zərəri haqda postu oxumaq və videolara baxmaq çox şeyə dəyər.Amma dərd ondadır ki,siqaret çəkməyə vərdiş etmiş şəxslər bu addiksiyadan heç cür əl çəkmək istəmirlər. Nəysə,söhbəti çox uzatmayım və videoya keçim.
Ardı →

Fleşmob

Fleşmob ingilis sözüdür.Flash-qığılcım,ildırım,mob isə kütlə deməkdir.Mənası odur ki,əvvəlcədən hazırlanmış insan izdihamı qəfildən kütləvi aksiya həyata keçirir,absurd nəsə bir iş görür,sonra da heç nə olmayıbmış öz yerlərinə qayıdılrar. Hə,fleşmob dəlilikdir. amma xoş dəlilikdir. Fleşmobun şərtləri:
1. hərəkət qəfil olmalıdır.
2. Fleşmoba görə heç kim pul alıb-vermir.
3.elə təəssürat yaranmalıdır ki mobberlər də adi insanlardır,yoldan ötənlərdir.Onların mobber olduğu əvvəldən sezilməməlidir.
4. Ssenari gərək dəlifason olsun,heç bir məntiqə uymasın,bir az qatıq şey olsun)))
5. Fleşmob sadə gülüş xatirinə olmamalıdır.Çox vaxt mobberlər ciddi,soyuqqanlı şəkildə öz işlərini görməlidirlər. yəni fleşmob prikol,zarafat mənbəyi yox,təəccüb mənbəyi olmalıdır.
Ardı →

Cazibədar olmaqda görmənin rolu

Görmə böyük vəcdəgətirmə qüvvəsinə malikdir. Təsadüfi deyil ki, dünyada külli miqdarda pornojurnallar, ero­tik nəşrlər, rəsmlər, heykəllər, kinofilmlər və s. mövcuddur. Bilmək maraqlıdır, görəsən kişi və qadının baxışları ilk növbədə bədənin hansı üzvü, hansı əzası üzərində daya­nır?
Tədqiqatlar göstərir ki, qadınlar ən çox kişilərin dodaqlarına diqqət yetirirlər. Kişilər də öz növbəsində qadın dodaqlarına böyük maraq göstərirlər. Statistik göstəricilərə görə, kişilərin 70 faizi və qadınların 82 faizi belə hesab edir ki, gözəl dodaqlar insan vəcdə gəlməsinə həlledici təsir göstərir və məhz dodaqlar, ilk növbədə də qadın dodaqları əsasında onun xarakteri və digər xüsusiyyətləri haqqında çох şey öyrənmək olar.
Dolu, koppuş və çox da iri olmayan püstə dodaqlar xüsusilə cazibədardır. Kişilərin fikrincə bu cür dodaqları olan qadınlar daha ehtiraslıdır. Onların alt dodaqları xüsusilə hissiyyatlı olur. Əksəriyyətin reyinə ən pis dodaqlar — nazik dodaqlardır, onlardan soyuqluq və təkəbbür yağır. Dolu dodaqlar isə ətrafdakılarda ehtiras və həzz təəssüratı oyadır. Lakin əsl həqiqətdə püstə dodaqlı qadınlar seksə elə bir maraq göstərmirlər. Onların dünyada ən çox xoşladıqları şey sağa-sola pul səpələməkdir. Onlar çox ehtiraslı və coşğun olmasalar da, ürəkdən sevməyi bacarırlar.


Ardı →

Eşitmə qabiliyyətinin rolu

İnsan qulağı vasitəsilə çox informasiya alır. Müxtəlif səslər insana müxtəlif şəkildə təsir edir. Alçaqtezlikli səslər -zil fit və nərilti səsi insanda təşviş və qorxu hissi oyadır. Yüksək tezlikli səslər, məsələn zəng səsi də insan psixikasını pozur. Lakın tam bir səs­sizlik də insanın sinir sisteminə mənfi təsir göstərə bilər. Əgər insanı səsdən təcrid edilmiş kameraya salsaq, o öz orqanizminin səslərini -ürəyinin döyüntüsünü, damarlarda qanın necə axdığını, əzələlərin necə yığıldığını və s. dinlə­məyə başlayacaq.
Yaz meşəsinin səsləri, hətta səhrada külək əsimi in­sanın həyat tonusunu qaldırır. Yarpaqların pıçıltısı quşların zənguləsi, kolların xışıltısı insana ruhi dinclik gətirir, orqanizmin həyat gücünü bərpa edir.
Davamı →

Kişi və qadın cinslərinin yaranması

İlk baxışda elə görünə bilər ki, alimlər insanda cinsiyyət fərqlərinin necə yarandığını artıq qəti təyin etmişlər. İstənilən insanın cinsi mayalanma zamanı müəyyən olunur və bu spermatozoidin hansı yumurta hüceyrəsini mayalandırmasından asılıdır. Artıq məlumdur ki, özlərində Y və ya X xromosomlarını daşıyan «kişi» və «qadın» spermatozoidləri mövcuddur. Qadınlarda bütün hüceyrələr iki X xromosomundan ibarətdir.

Buradan belə nəticə çıxır ki, yumurta hüceyrəsindən qız və ya oğlan yaranacağı onun X və ya Y — xromosomu tərəfindən mayalanmasından asılıdır. Alimlərin müşahidəsinə görə bir insan öz başlanğıcı­nı diametri 0,2 mm.-ə bərabər olan yumurta hüceyrəsindən alır. Bu yumurta öz forma və fiziologiyasına görə orqanizmin heç bir hüceyrəsinə oxşamır.
Ardı →

Vərəmin uşaqlarda və yeniyetmələrdə profilaktikası və erkən aşkar edilməsinin təşkili

Yeni doğulmuş uşaqda vərəmin profilaktikası vərəm dispanserinin daimi nəzarəti altında həyata keçirilir; dispanserdə hamilə qadınlar, vərəmli xəstələr, yaxud fəal vərəmlə təmasda olan şəxslər xüsusi qeydiyyatdadırlar. Bu qeydiyyatı sahənin tibb bacıları və qadın məsləhətxanaları aparır. Qeydiyyatdan məqsəd yeni doğulmuş uşağı ayırmaq üçün qabaqca hazırlıq görməkdir. Qadın məsləhətxanasının həkimləri vərəm ocağından hamilə qadın gələcəyini doğum evinin müdirinə qabaqcadan xəbər verməli, vərəm dispanserinə isə vərəm ocağındakı hamilə qadınların siyahısını göndərməlidirlər.


Ardı →

Gözdə yanıqlar

Yanıqlar kimyəvi termik yanıqlara və şüa enerjisi yanıqlarına bölünə bilər.

Gözə turşular, qələvilər, əhəng, naşatır spirti, kimyəvi karandaş düşdükdə kimyəvi yanıqlar baş verərək, müxtəlif dərəcədə ağır zədələnmələrə, hətta gözün itirilməsinə səbəb olur. Kimyəvi yanıq baş verdikdə sonrakı müalicələrin effekti müalicə tədbirlərinin sürətlə görülməsindən asılıdır.
Ardı →