kastanka
Reytinq
+29.97
Güc
69.97

kastanka

kastanka

Müdrik qoca nə dedi?

Bir kənddə yaxşı at sürən iki igid oğlan vardı.Onlar həmişə öz aralarında mərc qoşurdular ki, kim-kimi ötər.
Bir dəfə biri başqa vaxt o biri qalib gəlirdi.Axırda bu cür qələbə qazanmaq onları bezdirdi.Onlardan biri təklif etdi ki, gəl əksinə mərc qoşaq. Yəni kimin atı mənzil başına ikinci çatar. Bəli, bunlar mərc qoşurlar.Camaat yığışır.
Ardı →

Bir neçə sual

1. Bir müdrik kişi  kağız üzərində xətt çəkir və o birinə deyir ki, bu xətti kiçiltsin.O da bunu yerinə yetirir.

sual:İkinci müdrik kişi  nə edir?

2.Bu əşyanı romalılar  gənclərə at sürməyi öyrətmək üçün kəşf etmişdilər.Siz də çox güman ki, onunla rastlaşmısınız.Ən azından məktəbdə.O nədir?

3.Əsrin əvvəllərində böyük idman -konsert kompleksi tikilmişdi.Onun tərkibində hovuz,idman zalı,kort,türk hamamı,musiqi salonları, restoranlar,barlar var idi.Lakin açılışdan bir neçə gün sonra kompleks qonaq qəbulunu dayandırdı.
sual: Bu kompleks harada yerləşirdi?


4. 40№ sap hansı mənanı daşıyır?

Davamı →

Həll etsən qiymət yazacağam

həndəsi məsələBir gün həndəsə dərsində yaxşı oxuyan şagirdlərən biri dərsə hazırlıqsız gəlir.Müəllim ondan niyə ev tapşırığını yazmadığını soruşanda cavab verir ki, evdə qonaqlar var idi və ona görə tapşırığı yaza bilməmişəm.Amma nəzəri  hissəni və düsturları öyrənmişəm.
O zaman müəllim ona deyir:
-Keç lövhənin qarşısına.Əgər indi verəcəyim tapşırığı həll etsən sənə iki yazmayacağam.Tərəflərinin  uzunluğu 119 sm, (59sm düz deyil)  57 sm və 61 sm olan üçbucaq verilmişdir.Bu üçbucağın sahəsini tap.
Şagird cavab verir:
-Mən bura Heron düsturunu tətbiq edərdim.Yəni Üçbucağın perimetrini hesablayıb yarıya bölərdim.
Müəllim cavabında deyir:
-Keç əyləş iki alırsan.
Sinifdəkilər məəttəl qalır ki, görəsən niyə şagird düz cavab verdiyi halda müəllm ona iki yazır??

Diqqət sual: Nə üçün müəllim şagirdin cavabını düzgün cavab kimi qəbul etmədi? Sizcə şagirdin səhvi nədə idi?
Davamı →

yayın istisində bizi nə sərinlədir??? Dondurma...

Dondurma yayın ən sevimli desertidir desəm yanılmaram.


Yayın qızmar çağında qaymaq,meyvələr və şokoladdan ibarət bu təravətləndirici qarışıq insana əvəzolunmaz həzz verir.Dondurmaların müxtəlif cür bəzədilməsi insanın onu dadma arzusunu birə beş artırır.Dondurma Çində icad edilsə də,əsasən 1774-cü ildə Filipp  Lenzi tərəfindən Amerikaya gətiriləndən sonra onu daha da geniş tanımağa başladılar və dondurmanın müxtəli növləri yaradıldı, dadı getdikcə mükəmməlləşdirildi.


Ardı →

Azad insanların şairi - Nəsimi


Seyid Əli Seyid Məhəmməd oğlu İmadəddin Nəsimi (1369, Şamaxı-1417,Hələb) — Azərbaycan şairi, mütəfəkkir."İmadəddin Nəsimi" adı ilə məşhurdur. İlktəhsilini Şamaxıda almış, dövrün elmlərini,dinlərin tarixini, məntiq, riyaziyyat vəastronomiyanı öyrənmişdir.10-cu əsrdə Bağdadda dara çəkilmiş Həllac Mənsur Huseynini sufi görüşlərini təbliğ edən Nəsimi ilk şerlərini «Hüseyni» təxəllüsü ilə yazmışdır. 14-cü əsrin sonlarında Azərbaycanda geniş yayılmış hürufi təşkilatları ilə əlaqə saxlamışdır. Hürufiliyin banisi Fəzlullah Nəiminin görüşlərini mənimsəyərək, bu təriqətin fikirlərini təbliğedən şerlər yazmağa başlamış və bu vaxtdan etibarən Nəiminintəxəllüsü ilə həmahəng səslənən «Nəsimi» təxəllüsünü qəbul etmişdir.


Ardı →

Günümüzün reallığı : Piruz Dilənçi

Piruz Dilənçi


Piruz Dilənçinin pasportdakı adı Əli, soydı İsmayılfiruz, atasının adı isə Baratəlidir. 16 may 1965-ci ildə Tehranda azərbaycanlı ailəsində anadan olmuş, təhsilini də orada almışdır. İxtisasca inşaat mühəndisidir. 14 yaşı olarkən ilk kitabı Tehranda fars dilində böyük tirajla nəşr edilmişdir. Doğulduğu şəhərdə yaşadığı illər müddətində 7 kitabı fars və Azərbaycan dillərində işıq üzü görmüşdür.Ardı →

Casuslar

casusluq-ən şərəfli sənətMəlumdur ki, jurnalistika və casusluq qədim peşələr arasında gedən rəqabətdə ikincilik uğrunda mübarizə aparır.Maraqlı burasındadır ki, bu iki peşə adamları həmişə bir-birilə əlaqədə olublar. Casuslar çox vaxt jurnalistlərdən aqent yaradaraq özləri müxbir cildinə düşürlər.(Lazım olmayan yerlərə girmək üçün).Əvəzində isə jurnalistlər casuslar haqqında canla-başla çoxlu yazılar yazırlar və buna görə də yaxşı qonorar alırlar.Başa düşdüyünüz kimi söhbət casuslaradan gedəcək.Ardı →

Morze haqqında bildiklərimiz və bilmədiklərimiz

Semual Morze məşhur Morze əlifbasını yaradandırSamuel Finli Briz Morze 27 aprel 1791-ci ildə Amerikanın Çarlztaun(Massaçusets ştatı) şəhərində moizəçi Cedid Morzenin ailəsində anadan olmuşdur.1805 -ci ildə o, Yel Universitetinə (Yale University) daxil olmuşdur. 1811-ci ildə Samüel, Vaşinqton Olstondan  təsviri incəsənəti öyrənmək üçün Avropaya gedir.Ardı →