Çaykovskinin həyatı

Bu əhvalat çox adi, hətta bir qədər bayağıdır. Kişi musiqiçidir, qadın mesenat. Kişi hələ də kasıbdır, qadın artıq çox varlıdır. 5 uşaq anasının, ərini itirmiş və qocalıq qorxusunu yaşayan qadının həyatındakı təlatümlərdən, cavan və ecazkar musiqi bəstələyən musiqiçiyə olan hisslərindən yazsaq, quru və maraqsız olacaq. 40 yaşındasa qocalıq çox vahiməlidir. Nəinki bu yaşda, bütün yaşlarda musiqinin ağuşunda gizlənmək o qədər rahat və şirin olur ki… Əvvəl rəsmi məktub və ilk musiqi sifarişi. Təbii ehtiyac içində boğulan musiqiçi sevincindən göyün 7-ci qatındadır. Sonra yenə də sifarişlər və hər sifarişin üstündə kiçik məktub. Əvəzində ədəbli və ciddi cavab məktubu. Məktublaşmanı münasibətlərin başlanğıcı da saymaq olar. Coşğun sevgi hekayəti gözləyənləri bu yerdə ruhdan salmalı olacağıq. Çünki əhvalatın qəhrəmanları bəstəkar Çaykovski və qrafinya Fon Mekk heç vaxt görüşmədi.


Ardı →

Pyotr Çaykovski

XIX əsrin ən görkəmli dahi bəstəkarı P. İ. Çaykovski öz yaradıcılığında müasir həyatı hərtərəfli təsvir etmək qabiliyyətinə malik olmuşdur. Dövrünün səciyyəvi obrazları onun yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. Bəstəkarın əsərləri bütün dünyada böyük rəğbət qazanaraq həyatın konkret məzmununu ümumi bəşəriyyət zirvəsinə qaldırmışdır.
Çaykovski psixoloji aləm ilə bağlı olaraq yaradıcılığında insanın daxili aləminin təsvirinə üstünlük verir. O, böyük psixoloq idi.Onun yaradıcılığının mərkəzini fəlsəfi psixoloji problemlər tutur. Çaykovski daima öz qəhrəmanlarını onu əhatə edən mühitlə qarşı – qarşıya qoyaraq toqquşdurur. O da, dövrünün bir sıra nümayəndələri kimi rus xalqının həyatında olan faciənin səbəbini axıradək dərk edə bilmirdi. Ona görə də bu mühiti böyük həyəcanlıqla keçirirdi. Çaykovski yaradıcılığında bədbinlik, pessimizm əlaməti yoxdur. Onun faciələrində belə ən faciəvi obrazlar ruh düşkünlüyündən çox uzaqdır.
Davamı →

Pyotr Çaykovski

«Mən musiqimin geniş yayılmasını, onu sevən, onda təsəlli və dayaq tapan insanların sayca çoxalmasını bütün varlığımla arzu edərdim», — Çaykovskinin bu niyyəti artıq bəstəkarın sağlığında reallaşmağa başladı. Çaykovski bir bəstəkar və dirijor kimi doğma vətəni Rusiyadan uzaqlarda — Almaniya, Fransa, İtaliya, Çexiya və ABŞ-da belə böyük şöhrət qazanmışdı. O, Kembric Universitetinin fəxri doktoru adına layiq görülmüşdü. Bu gün də Çaykovski dünyada ən çox tanınan və sevilən rus bəstəkarlarından biridir. Onun opera və baletləri ən nüfuzlu opera teatrlarında tamaşaya qoyulur, simfoniyaları, fortepiano və kamera əsərləri, romansları müxtəlif ölkələrin konsert salonlarında ifa olunur.


Ardı →