Özünə qayıdış

Kökünüdərk etməkdə - Mənə görə bugünki bir azərbaycanlını şəxsiyyət olaraq xarakterizə etmək hər hansı bir dini dəyəri elmi səviyyədə isbat etməkdən daha ağrılı və mürəkkəb problemdir.Təbii ki,bunların həm obyektiv,həm də subyektiv səbəbləri  vardır.Hesab edirəm ki,bunun ilkin səbəbi,təməl səbəbi azərbaycanlı şüurunun bir ingilisin şüuru kimi,sağlam dəyərlərə,sağlam əqidəyə və sağlam ideyaya sahib olmamasındadır.Onun şüurunun sağlam əqidəyə,sağlam ideyaya,sağlam  dəyərlərə,yəni  sağlam azərbaycanlı  düşüncəsinə sahib olmamasının bir səbəbi var:

Bu torpaqların insanlarının öz atalarının,babalarının,analarının,nənələrinin fikirlərindən daha çox qonşusunun atasının,anasının,babasının,nənəsnin fikrinə daha böyük önəm və diqqət göstərməsidir.Bu torpağın insanlarının bir atalar sözündə deyildiyi kimi:”Qonşunun malı daha şirin olur.”Azərbaycanlı türkü  daim özünüdərk etmək istərkən,sanki bir alın yazısı kimi başının üstünü ya fars qılıncı,ya ərəb qılıncı+ərəb dini,ya da əlində vodkası  olan rus siyasəti alıb.


Ardı →