Şərabın zərərləri

Əgər tibb əsərlərini araşdırsaq görərik ki, şərabın tibbi cəhətdən öldürücü ziyanları vardır. Deyilənləri Avropa ölkələrinin qanunlarında müşahidə etmək olar. Bu qanunlara əsasən, içkili halda iş başına getmək qadağandır.
Biz burada həkimlərin qeyd etdikləri zərərləri qeyd edirik:
Davamı →

Şərab növləri, içkilər

1.      Lafit (qırmızı şərab növü)
2.      Madera (şirin, ətirli içki)
3.      Malvaziya (üzüm şərab növü)
4.      Maraksin (albalı likörü)
5.      Marsala (çaxır növü)
6.      Viski (ing.arağı)
Davamı →

Şərab

Üzüm və meyvə şirəsi acıyanda tərkibində spirt əmələ gəlir. Onu ayırmaq üçün alınan xammalı distillə edirlər. Spirtin qaynama temperaturu mayenin başqa tərkib hissələrinin qaynama temperaturuna nisbətən az olduğundan o daha tez buxarlanır. Ona görə də buxar soyuyarkən kondensasiya nəticəsində spirt alınır. Deməliyik ki, birinci emal nəticəsində təmiz spirt alınmır. Onu bir neçə dəfə distillə etmək lazım gəlir. Bunun üçün xüsusi aparat mövcuddur.
Mürəkkəb çoxkublu distillə aparatını ilk dəfə 1817-ci ildə Pistorius təklif edib. Onun distillə prinsipi sonralar başqa tədqiqatçılar tərəfindən xeyli təkmilləşdirilib.


Ardı →