Azərbaycan şərabları

Azərbaycanda şərabçılığın tarixi uzaq keçmişə gedib çıxır. Qədimzamanlardan Xəzərin sahilləri üzümçülüyün geniş inkişaf etdiyiərazilər kimi tanınmışdır. Azərbaycan ərazisində aparılan arxeolojiqazıntılar nəticəsində o da aşkar edilmişdir ki, şərabçılıq lap qədimdövrlərdən yerli əhalinin əsas məşğuliyyət növlərindən biri olmuşdur.

Azərbaycan tarixinin islama qədərki dövrünə aid mənbələr sübutedir ki, bu diyarda üzüm hələ qədim zamanlardan həm təzə halda, həmdə emal sənayesində istifadə olunmaq məqsədilə becərilmişdir.
Davamı →

Şərab saxlamağın ən incə detalları

Mantar islansın ki, hava keçirməsin
Şərabları ideal olaraq üfüqi vəziyyətdə saxlayın. Şüşənin üfüqi qoyduğunuz zaman mantar şərabla təmas edərək isladır və məsafələrdən lazımsız havanın keçməsini əngəlləyir.

Şərab şüşəsini səsdən uzaq tutun
Şərabları illərlə saxlamaq istəyirsinizsə, yüksək səs olan ortamlardan uzaq tutun. Həmçinin günəş şüalarının düşməməsinə də diqqət edin. Üfüqi şüalar xoşagəlməz təsirlər yarada bilər. Ən ideal ortam az işıqlı məkandır. Həmin məkanda kimyəvi qoxularda olmamalıdır.
Davamı →

Şərab növləri, içkilər

1.      Lafit (qırmızı şərab növü)
2.      Madera (şirin, ətirli içki)
3.      Malvaziya (üzüm şərab növü)
4.      Maraksin (albalı likörü)
5.      Marsala (çaxır növü)
6.      Viski (ing.arağı)
Davamı →