Ciyərin yansın

Yığıldı uğrunda tökdüyüm yaşlar
Al götür  vicdansız ruhun yuyunsun
Hər günüm həsrətin zülmüylə başlar
Ahımı layiq oldun ciyərin yansın

Bilsəydim duyğuya yer yox dinində
Əl pəncə durmazdım xəyalin önündə
Qapqara yas tutdum ad günündə
Sevincmi yox etdin ciyərin yansın


Ardı →

Məmməd Araz - Ayağa dur, Azərbaycan!!!

Bu gün Mikayıl Mirzənin ifasında görkəmli şairimiz Məmməd Arazın bir şeirinə qulaq asdım və illər öncə məhz Mikayıl Mirzənin ifasında sevdiyim Məmməd Arazın ən yaxşı şeirlərindən biri olan «Ayağa dur, Azərbaycan» şeiri yadıma düşdü. Uşaq vaxtdan həmin şeiri çox sevirəm və bəzən ürəyim sıxılanda həmin şeiri özümçün oxuyur, əhvalımı qaldırıram. Bunun üçün də həmin şeiri bu gün sizinlə paylaşmaq qərarına gəldim. Ola bilsin çoxunuz bu şeirlə dəfələrlə qarşılaşmış, oxumusunuz, eşitmisiniz. Amma bu gözəl şeiri bir dəfə daha oxumaqdan ziyan gəlməz. Təəssüf ki Mikayıl Mirzənin ifasında həmin şeiri tapa bilmədim, amma biri onun ifasında, biri isə başqa sənətkarımızın ifasında iki gözəl Məmməd Araz dühasının bəhrəsini tapdım. Ümid edirəm ki, Ayağa dur Azərbaycan şeiri öz ifanızda, digər iki şeir isə professionalların ifasında könlünüzü oxşayacaq. 


Ardı →