Ellen Jevettin mifik dünyası.

Heykəllər ilə sehrli canlılar. Müxtəlif heyvanların bədən hissələri bir yerdə ki, irreal heyvanlar. Ellen Jewett, self -tədris heykəltəraşdır. O, özünün butün qəribə heyvanlarını  köpük core, polimer gil, soyuq çini istifadə edərək yaradır. Onun incəsənəti orijinal, qeyri-adi və konseptualdır.


Ardı →