Ən maraqlı məlumatlar

1. Gün ərzində bir qutu siqaret çəkən şəxs həyatının hər ilindən bir neçə saniyə məhv edir. 
2. Napaleonun əsgərlərinin generala 'SƏN' deyə müraciət etmək hüquqları var idi.
3. Birinci minillikdə 365 min 250 gün, ikinci minillikdə 365 min 237 gün olub. Üçüncü minillikdə isə 365 min 242 gün olacaqdır.
4. Dünyadakı canlılardan düz xətt çəkə bilən yeganə məxluq insandır.
5. Yaponiyaya atılan ilk atom bombası 'Enola Gay', ikinci isə 'Bocks Car' adlanan təyyarələrdə yerləşmişdir.
Ardı →

Ateistlər üçün riyazi sübut

İmanlı insanlar Onun varlığını hər zaman hər yerdə görürlər. Misal üçün, evdə elektrik lampası yanırsa, bu, Allahın varlığına işarədir. Çünki Allah metallarda nizamlı quruluş yaratmasaydı və bu quruluşun nəticəsi kimi metal elektronları nizamla hərəkət edib cərəyan yaratmasaydı, heç lampa da yanmazdı. Bununla bərabər, ateistlərin varlığı da inkaredilməzdir. Onları Allah yoluna dəvət etmək üçün elmi isbata ehtiyac duyulur.
Ardı →

Novruz Bayramının tarixinə elmi baxış

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı muzeyinin şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamil Hüseynoğlunun Novruz bayramının tarixi və Azərbaycan Respublikası ilə İran Azərbaycanında bayram adətlərinin oxşar və fərqli cəhətlərini əks etdirən iki elmi məqaləsini təqdim edirik. Müəllif məqalələri qələmə almamışdan öncə müxtəlif ölkələrdə tədqiqat işləri aparıb.

Hər bir xalqda bir sıra gözəl ənənələr olur ki, onlardan biri də bayramlar və onlarla bağlı olan mərasimlərdir. Hansı hadisə ilə bağlı olmasından, məqsədindən asılı olmayaraq, bütün bayramlar üçün ümumi olan bir xüsusiyyət vardır: insanlarda həyat həvəsi, sevinc hissləri yaratmaq. Belə günlərdə qədim insanlar gündəlik məişət qayğılarından azad olaraq, qısa müddətə olsa da, kədər və iztirabı özlərindən uzaqlaşdırır, həyatın mənalı davamı üçün stimullar tapırdılar. Dini və dövlət bayramları ilə müqayisədə bəşəriyyətin körpəlik dövründən — mifoloji dövrdən günlərimizədək gəlib çatmış bütpərəstlik bayramları bu baxımdan daha cazibədar və daha səmimidirlər.


Ardı →

Gözəl cavablar .

Sənətdən Anlamaq


Picassonun sərgisində, bir qadın, tablolardan birini məşhur rəssama göstərərək;
— Mən bu şəkildən heç bir şey anlamadım, deyər.
Picasso soruşar:
— Siz Çincə bilirsinizmi xanım?
Bu suala qadının, xeyr deməsi üzərinə isə Picasso bu cavabı verər:
— Amma Çincəni 1 milyarddan çox  insan danışır və anlayır.


Ardı →