Ölüm toxumları - GMO

21 ci əsrdə bəşəriyyəti nüvə müharibələrindən, qlobal istiləşmədən, neo buz dövründən, terrorizmdən təbii və s. bu kimi süni fəlakətlər qədər təhlükə altına qoyan daha bir fəlakət var. Bu fəlakətin adı geni dəyişdirilmiş qida məhsullarıdır.

Əvvəlcə bu məhsulların necə yarandığını anlamaq lazımdır. Geni dəyişdirilmiş məhsullar (davamda: GMO) gen mühəndisliyi sayəsində ortaya çıxmışdır. Bu proses zamanı bir cinsdə olan bir gen digər bir cinsin DNT-sinə injekt edilir və bununla trans-gen cinslər əmələ gətirilir. Bu cinslər tamamilə süni olduğu üçün ətraf mühit və ekosistem üçün də zərərli olur. Burada məqsəd bir cinsdə olan bir özəlliyin digər cinsə də verilməsidir.

Məsələn əqrəbdə olan bir gendən qarğıdalının, lobyanın, müxtəlif meyvələrin soyuğa davamlılığını artırmaq üçün istifadə olunur. Bu kimi metodlar Amerikada, Kanadada, Avropada çox geniş yayılıb və dövlət tərəfindən dəstəklənir. Çünki alınan yeni cins məhsul soyuğa, həşəratlara və gəmiricilərə davamlı olur. Bu səbəbdən məhsulda itki çox aşağı olur və eyni zamanda məhsuldarlıq da artır.

Şimaki Amerika əhalisinin 90%-i bu kimi məhsullarla qidalanır. Bu işlə dünyada Monsanto, Du Pont, Dow Chemicals, Syngenta və Bayer kimi iri korporasiyalar məşğul olur. Təbii ki onlar həm də tanıdığımız ən böyük dərman istehsalçı korporasiyalardır ki bu da təsadüfi deyil. Bir GMO toxum inkişaf etməsi üçün müxtəlif sektisit və pestisitlərə ehtiyacı var. Fermer misal üçün Monsantodan aldığı bir toxumu yetişdirmək üçün elə Monsantodan da müvafiq pestisidlər almalıdır.
Ardı →

GMO - haqqında məlumat

Milyon illərdir şüurlu həyat tərzi keçirən insan təbiətin yaratdığı möcüzələrdən həzz alaraq yaşamışdır. Bu möcüzələrdən ən maraqlısı bioloji müxtəliflik olmuşdur. Bioloji müxtəliflik insanların həyatını zənginləşdirmiş, maraqlı etmiş və hər şeydən əvvəl onların həyati tələbatını təmin etmişdir. Planetimizdə bioloji müxtəlifliyin rəngarəngliyi və növlərin yaranması onların milyard illər davam edən təkamülə məruz qalması ilə əlaqədardır. Bu müxtəlifliyi təbiət gen mühəndisliyi ilə məşğul olmaqla özü yaratmışdır. Hələ 1200 il bundan əvvəl əkinçilik mədəniyyətinə başlayan insan öz təcrübələrində məhz yeni-yeni bitki sortları və heyvan növləri yaratmağa cəhd etmişdi və bu sahədə xeyli nailiyyətlər qazanmışdı. Təbiətdən asılı olan, min illərdir at və arabadan başqa heç nə görməyən insan yalnız XIX əsrin axırlarında təbiətin gen mühəndisliyi qabiliyyətinin mahiyyətini başa düşməyə başlamış və nəhayət, elmin gücünə söykənərək özü gen mühəndisliyi ilə məşğul olmaq iddiasına düşmüşdür. Bu iddianın kökündə yaxşı niyyyətlə özünün biomüxtəliflik yaratmaq iddiası durur. Gen mühəndisliyi Mendelin təcrübələrindən başlasa da, onun real nəticəsi yalnız XX əsrin sonlarına təsadüf edir. Gen mühəndisliyi genlərlə manipulyasiya edərək, onların bir orqanizmdən digərinə köçürülməsi deməkdir. Bu təcrübədə insan təbiətdən daha qabağa gedərək genləri yalnız eyni növlər daxilində deyil, həm də müxtəlif növlər arasında köçürməyi bacarmışdır.Gen köçürülmüş orqanizm genetik yeniləşdirilmiş və ya genetik modifikasiya olunmuş orqanizm – GMO adlanır.


Ardı →