Nefrologiya 11

1001) Uşаqlаrdа hipеrtоnik еnsеfаlоpаtiyа zаmаnı nə müşаhidə оlunur?
 A) Yаyılmış аrtаn ödеmlər
 B) Ürək çаtışmаzlığı
 C) Tutmаlаr, huşun itməsi
 D) Bütün sаdаlаnаnlаr
 E) Ağciyərlərdə хırıltılаr


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 7

601) Qırmızı qurd eşənəyinin patogenezində əsas rolu hansı faktorlar oynayır?
 A) Bütün faktorların birgə təsiri
 B) Anticisim mexanizmi
 C) İmmunokompleks iltihabı
 D) Dərmanların toksik təsiri
 E) İnfeksiyanın toxumalara bilavasitə təsiri


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 4

301) Qlomerulonefritlərdə sitostatyklərlə müalicə zamanı hansı qöstəricilərə nəzarət vacibdir?
 A) Qanın laxtalanması
 B) Hb
 C) Bütün qöstərilənlər
 D) Qanda leykositlərin miqdarı
 E) Na plazmada


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 2

101) Normada böyrək qan axını neçəyə bərabərdir?
 A) 800-1000 ml/dəq
 B) 1500-2000 ml/dəq
 C) 500-800 ml/dəq
 D) 2000 ml/dəq çox
 E) 1100-1300 ml/dəq


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 1

1) Kliniki nefrologiyanın banisi kim olmuşdur?
 A) Y. Tareyev
 B) F. Henle
 C) M. Malpigi
 D) R. Brayt
 E) V. Boumen


Ədəbiyyat: Ə.Əliyev ad. Az.DHTİ-nun 70 illik tarixi, 2005, Bakı


Ardı →