Karpal tunel sindromu

Karpal tunel sindromu — bilək nahiyəsində orta sinirin sıxılması nəticəsində yaranan geniş yayılmış nevroloji xəstəliklərdən biridir. Bu sindrom daha çox 30-50 yaşlı qadınlarda rast gəlinir. Risk faktorlarına bilək oynağının revmatoid artriti, şəkərlii diabet, hipotireoz, amiloidoz və müxtəlif səbəblərdən yaranmış bilək kanalının ödemidir. Bununla yanaşı, sindrom biləyin çoxsaylı açılıb-bükülmə hərəkətləri tələb olunan işlərdə çalışan insanlarda da rast gəlinir.
Davamı →

Nevrozu təbii vasitələrlə yox etməyin yolları

Hal hazırda nevroz çox yayılmış pozulma sayılır. Nevroz psixoterapevt tərəfindən müalicə olunur. Mütəxəssis xüsusi psixoterapevtik metodikalardan istifadə edir, müəyyən dərman preparatları təyin edir.
Müalicə ilə yanaşı bəzi xalq təbabəti vasitələrindən də istifadə etmək olar. Bu vasitələr çox yaxşı müalicəvi effekt verir.

Davamı →

Nevrologiya 2

101) Üz sinirinin zədələnməsi nəticəsində aşağıda sadalananlardan hansı əlamət meydana çıxmır?
 A) Bell simptomu
 B) Ptoz
 C) Prozopoparez
 D) Laqoftalm
 E) Qaşüstü refleksin enməsi


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. — 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 206


Ardı →

Nevrologiya 1

Nevrologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu. Əsasən bu sahələr əhatə olunur: Sinir sisteminin klinik anatomiya və fiziologiyası, Sinir sistemi xəstəliklərinin topik diaqnostikası. Sinir sisteminin degenerativ xəstəlikləri, Ekstrpiramid sisteminin zədələnməsi, Kognitiv pozulmalarla degenerativ xəstəliklər, Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri, Masteniya və miastenik sindromlar, Vegetativ sinir sisteminin xəstəlikləri, Mərkəzi sinir sisteminin travmatik zədələnmələri, Neyroonkologiya, Təxirəsalınmaz vəziyyətlər, Psixonevrologiya. Somatonevrologiya, Pediatrik nevrologiya. Sinir sisteminin klinik anatomiya və fiziologiyası. Sinir sistemi xəstəliklərinin topik diaqnostikası.


Ardı →