Anam öldümü? | Bəxtiyar Vahabzadə

Nə tez əllərini üzdün dünyadan, 
Balanı tək qoyub hara getdin sən? 
Necə yox olurmuş bir anda insan, 
Elə bil dünyada heç yox imişsən. 

Günəş qürub etdi… otaq qaraldı, 
Bir anda yox oldun sən xəyal kimi. 
İndi düşünürəm: Səndən nə qaldı, 
Könlümdə xatirən qara xal kimi. 
Davamı →

Sən gözəllər gözəlindən də gözəlsən, gözəlim!

Eşqini qəlbinə bəxtim kimi yazmış öz əlim,-
Sən gözəllər gözəlindən də gözəlsən, gözəlim!

Üzünü görmədiyim hər günümə gün demirəm,
Küsmə, ünvanına bu sözləri küskün demirəm,
Sənə Leyla, özümə, yaxşı ki Məcnun demirəm
Gəl gülüm, gəl çiçəyim, gəl ki, mən ilhama gəlim,
Sən gözəllər gözəlindən də gözəlsən, gözəlim!
Davamı →