Strasburq

Burda supermarketlər azdır, kitab mağazaları isə hər küçədə var.

Avropa şəhərləri dedikdə çoxlarımızın ağlına ilk növbədə bahalı avtomobillər, göydələnlər, səsdən qulaq tutulan məhəllələr gəlir. Lakin bu vəziyyət paytaxtları çıxmaq şərtilə əksər Avropa şəhərlərinə xas deyil. Əhalisinin sayı eyni olan Azərbaycan şəhəri daha səs küylü və «qaynar»dır.

Avropa bu şəhərdən idarə olunur — desək, yanılmarıq. Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi kimi mötəbər qurumlar bu şəhərdədir. 14 fevral 842-ci ildə Böyük Karlın oğulları burada məramnamə imzalayırlar. Yəqin ki, söhbətin Strasburqdan getdiyi Lent.az.ın sadiq oxucusuna agah oldu.
Ardı →