İmperator Kaliqula

Roma imperatoru Kaliqula öz hakimiyyət dövrünə təqdirəlayiq şəkildə başlamışdı. Belə ki, rəhbərin təhqir edilməsi ilə bağlı təyin edilmiş ciddi əmrləri ləğv edir, keçmiş imperatorların borcunu ödəyir, vergiləri endirir. O hakimiyyətə sahib olduqdan cəmi 8 ay sonra xəstələnir. Ola bilsin, imperatorun düçar olduğu xəstəlik ensefalit idi ki, bu da beyində zədələnmələrə səbəb olmuşdu. Bundan sonra Kaliqulanın davranışları tamamilə dəyişir.

Belə ki, o bir neçə qohumunu intihar etməyə məcbur etmiş, bir neçəsinə yüksək vəzifə vermiş və bundan sonra Britaniyaya səfərə hazırlaşmağa başlamışdı.

Kaliqula öz atı Incitatus üçün mərmər “imarətgah” inşa etdirir və aydın məsələ idi ki, atın bu imarətə qətiyyən ehtiyacı yox idi. Bir dəfə isə Kaliqula mühafizəçilirə amfiteatrda şirlərlə döyüşə tamaşa edən tamaşaçıların 5 ilk cərgəsini meydana atmalarını əmr edir. Bütün bu insanlar həlak olur, çünki meydana əlavə şirlər buraxılmışdı.

Kaliqula insanlara işgəncə verir və bundan böyük zövq alırdı. Son nəticədə isə bir neçə uğursuz cəhdlərdən sonra Kaliqula qətlə yetirilir.
Davamı →

Üzeyir Hacıbəyov : Biz necə iş görürük?

Biz necә iş görürük?
Biz iş görmәk istәdikdә bir şeyi yadımızdan çıxardırıq.
O şey nədir?
O şey nәrdivandır!
Necә yәni nәrdivan? Nәrdivan nәdir?
Nәrdivan bir alәtdir ki, onun vasitәsilә adam tәdriclә yuxarı çıxa bilәr. Hәr kәs nәrdivansız yuxarı çıxmaq istәsә, elә yıxılar ki, tәpәsi dağılar.
Bu belә. Bundan başqa, bir dә biz һәmişә başımızdan yekә iş görürük.
Amma bunun sәbәbi var. Sәbәbi dә budur.
Qonşularımız siçan boyda iş gördükdә biz yatmışdıq. Sonra onların işi böyüyüb, keçi boyda olanda da biz yatmışdıq. Sonra onlar eşşәk boyda işlәr görmәyә üz qoydular, biz yenә yatmışdıq. Qonşularımızın eşşәk boyda olan işi, irәlilәyib camış yekәlikdә oldu. Amma biz yatmışdıq. Vә camış dönüb dəvә olanda da biz yatmışdıq. Biz ançaq o vaxt oyandıq, nə vaxt ki, qoşunlarımız fil boyda iş görmәyә başladılar.
Qәrəz, gözümüzü ovxalayıb dedik ki, nә var, biz dә o boyda işlәr görә bilәrik vә başladıq fil boyda işlәr görmәyә.
Axırı nә oldu?
Axırı belә oldu:
Filin bir ayağını qayırmamış yoruluruq vә durub qaçırıq. Sonra utanırıq, deyirik, gәlin tazadan başlayaq. Ancaq burasını iqrar elәyim ki, filә gücümüz çatmır. Deyirik ki, ondan balacasını qayıraq. Fildәn balaca nәdir? Әlbәttә dəvә. Qәrar qoyuruq ki, dәvә boyda qayıraq. Başlayırıq. Amma yenә dәvәnin ayağı tamam olmamış yorulub qaçırıq. Sonra yenә yığılırıq, deyirik ki, dәvә iridir, ondan balacasını başlayaq. Ondan balaca nәdir?
Çamışdır. Başlayırıq camış boyda iş görmәyә, lakin camışa da gücümüz çatmır. Aşağı enirik (һalbuki, qonşular fildәn yuxarı çıxırlar). Deyirik ki, eşşәk boyda iş görәk, amma eşşәk dә bizә güc elәyir.Tuturuq keçini, gorürük ki, yox, keçiyə də tab gətirə bilmirik. Onda məsləhəti qoyuruq siçan üstünə.
Amma onda görürsən ki, içimizdən bir pişik çıxdı və siçanı yedi...
Biz belə iş görürük.

“Tərəqqi”, 1908


Davamı →

Tarixi şəxsiyyətlərin həyatından maraqlı

Suvorov-Böyük rus sərkərdəsi A.B.Suvorov doğulanda çox zəif və çılız uşaq olmuşdur. Lakin özünü müntəzəm surətdə möhkəmləndirmək sayəsində o səhhətini tam bərpa etmişdi. Belə ki, Suvorov hətta yetmiş yaşında ikən misilsiz yürüşlərə çıxmış və ordusu ilə birlikdə Alp dağlarını aşmışdı. Ondan başqa Alp dağlarından yalnız Hannibal və Napoleon keçmişdi.
Suvorov adəti üzrə qəbul günlərində bütün medallarını döşünə taxarmış. Onu gözü götürməyən generalların arvadları bir qəbul zamanı marşalla rastlaşıb: «Ah, Aleksandr Vasilyeviç, siz bu qədər zəif adam olduğunuzdan, yəqin ki, bu medallar sizə ağırlıq edir!» – demişlər. Suvorov onlara: «Çox ağırlıq edir, o qədər ağırlıq edir ki, onu qaldırmağa sizin ərlərinizin gücü çatmaz!» — deyə cavab vermişdi.


Ardı →