Səbr haqqında

Ey iman gətirənlər!Səbr və dua ilə (namazla Allahdan)kömək diləyin.Çünki Allah səbr edənlərlədir(onların dostudur).   (Qurani Kərim)
Səbrli olmağı bacaran gec-tez öz istəyinə çatacaq.   (Onore de Balzak)
Təkcə düşmənlərinə qalib gələn igid deyil,özünü ələ almağı bacaran da igiddir.   (Demokrit:Qədim Yunan filosofu.)
Səbr ən zəiflərin və ən güclülərin silahıdır.   (Leşek Kumor:Polyak aforizm ustadı)
İnsan öz səbr və dözümüylə tauna da qalib gələ bilər.   (Napoleon Bonapart:Fransız imperatoru və sərkərdəsi.)
Çox səbr lazımdır ki,səbirli olmağı öyrənəsən.   (Yarob Mixael Reynqold Lents:Alman şairi.)
Səbr insana əvvəlcə zəhər kimi görünür,lakin buna öyrəşəndən sonra bal olur.Səbri olmayanlar nə qədər də yoxsuldurlar.   (Uilyam Şekspir:İngilis şairi və dramaturqu.)
Səbri ,hövsələni unudan insan,
Ağıldan,şüurdan açmasın dastan.   (Nizami Gəncəvi:Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri.)
Davamı →

Ölüm haqqında

Harada olursunuz olun,hətta uca(möhkəm)qalalar içərisində olsanız belə,ölüm sizi haqlayacaq.   (Qurani Kərim)
Qəlbin hər çırpıntısı əcəlin ayaq səsidir.   (Bəyazid Bistami:İslam alimi)
İnsanlarla elə rəftar edin ki,düşməniniz belə ölümünüzə ağlasın.   (Hz.Əli ə.s.:Birinci İmam)
Ey həyat,ölümə minnətdar ol!Səni ona görə sevirəm.   (Blez Paskal:Fransız riyaziyyatçısı)
Ölümə məhkum bir insanda yaşamaq eşqinin nə qədər güclü olduğunu təsəvvür edə bilsəydiniz,ən qüssəli günləriniz də sizə çox gözəl görünərdi.   (İbn Sina:Şərq filosofu və həkimi)
Ardı →

Ümid haqqında

Ümid insan ruhunu qanadlandırıb  həqiqət  aləminə aparan nur nişanəsidir.O bu yolçuluğa çıxarkən həm qəlbi,həm əqli,həm dəduyğuları saflaşdırır.O uzağı yaxın edən dəyər,yaxını mətinləşdirən iksir və insan şəxsiyyətini zirvələrə yüksəldən həqiqətdir.   («Füyuzat»jurnalından)
Ümidsizlik ölümə gedən yolun başlanğıcıdır.   (Napoleon Bonapart:Fransız imperatoru)
Ardı →

Uşaq haqqında

Övladlarınız arasında oğlanla qıza fərq qoymayın;fərq qoymaq lazım gəlsəydi,mən qızları üstün tutardım (Hz.Muhəmməd s.ə.v.)
Namaz qılarkən onu uzatmaq istəyirəm;lakin kiçik bir uşağın ağlamasını eşidəndə namazımı uzatmıram,çünki onun ağlar səsini eşidən ananın nə hala düşdüyünü yaxşı bilirəm (Hz.Muhəmməd s.ə.v.)
Övladlarınızı dövrünüz üçün deyil,onların dövrü üçün yetişdirin (Hz.Əli ə.s.)
Ardı →

Vicdan haqqında

İçimizdəki ən böyük hakimin adı vicdandır.   (Naməlum)
Vicdan əzabı itirilmiş ləyaqətin əks-sədasıdır.   (Eduard Corc Bulver-Litton:İngilis yazıçısı və siyasi xadimi)
Vicdan məhkəməsi ən ali məhkəmədir.   (Viktor Mari Hüqo:Fransız yazıçısı)İradənə hakim ol,lakin vicdanına əsir ol!   (Aristotel:Qədim Yunan filosofu)
İnsanlar qəribədir!Pis bir iş görmək istədikdə əvvəlcə mütləq vicdanlarını susduracaq bir səbəb tapırlar.   (Xalid Ziya Uşaqlıgil:Türk ədibi və yazıçısı)
Ardı →

Sərxoşluq haqqında

Spirtli içki bəşər nəslinin gələcəyinin ən qəddar düşmənidir.   (Ogüst Forel:İsveçrə həkim-nevropotoloqu)
İçkinin başlanğıcı günah,ortası sərxoşluq,sonu isə fəlakətdir.   (Əfzələddin Xaqani:Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri)
Spirtli içki elə bir bəladır ki,insanı mədəniyyətdən vəhşiliyə sürükləyir.   (Naməlum)
Adamlar vəbadan qorxurlar,lakin sərxoşluq ondan da qorxuludur.   (Onore de Balzak)
Spirtli içki qida deyil,insanın düşüncə və ruhunu dəyişdirən bir təsirdir.   (Mattias Klaudius:Alman şairi)
Ardı →

SIRR haqqında

Ürəklərinizdəkini gizlətsəniz də,aşkara çıxarsanız da,Allah onu bilir,çünki O,göylərdə və yerdə olanların hamısını biləndir.Allah hər şeyə qadirdir.   (Qurani Kərim)
Sirr saxlamaq iradə imtahanıdır.Bu imtahandan keçməyən həyatda heç bir imtahandan keçə bilməz.   (Hz.Əli ə.s.)
Qadınların saxlaya bildikləri yeganə sirr bilmədikləri sirdir.   (Litsi Anney Seneka:Qədim Roma filosofu)
Ardı →

Ailə haqqında

— Evlənməkdən qorxmayın. Yaxşı arvada rast gəlsəniz,xoşbəxtliyə çatarsınız,pis arvada rast gəlsəniz filosof olarsınız (Sokrat:Qədim Yunan filosofu)
— Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda (dostluq) sevgi və mərhəmət yaratması da Onun qüdrət əlamətlərindəndir (Qurani-Kərim)
— Ailə insanlıq tarixinin ilk müəssisəsidir.Nəsillər oradan boy atır,orada böyüyür. Xalqlar da gücünü, bütövlüyünü ailələrə bağlayır («Füyuzat» jurnalından)
— Öz subaylarınızı evləndirin.Bu əməllə Allah-təala onların əxlaqını gözəlləşdirər, ruzilərini artırar və mərdliklərini çoxaldar  (Hz.Muhəmməd s.a.v.)
— Nikah zaman keçdikcə möhkəmlənə bilən yeganə əlaqə formasıdır (Emil Alen:Fransız tənqidçisi)

Ardı →

Vətən haqqında


Uğrunda qan tökülən torpağa VƏTƏN deyilir
Özünü vətəndaş zənn edən bir kəs
Vətənin dərdinə yad qala bilməz! (Nikolay Alekseyeviç Nekrasov:Rus şairi)
Həqiqi namuslu insan ailəsini özündən,vətənini ailəsindən,insanlığı isə Vətənindən uca tutmalıdır.(Jan Leron Dalamber:Fransız riyaziyyatçısı)
Öz Vətəninə mənsub olmayan insan bəçəriyyətə də mənsub deyil.(Vissarion Qriqoryeviç Belinski:Rus tənqidçisi və filosofu)
Vətən uğrunda ölüm həyatın davamıdır.(Cambul Cabayev:qazax şairi)
Vətən uğrunda qan,dostunuz uğrunda göz yaşı,ailəniz uğrunda tər tökün.(Atalar sözü)
Vətən borclu deyil,biz borcluyuq Vətənə.(Bəxtiyar Vahabzadə:Azərbaycan xalq şairi)
Vətən uğrunda ölüm qədər dadlı və şərəfli ölüm varmı? (Kvint Flakk Horatsi:Qədim Roma şairi)
Vətənə borcunu ödəmədən ölən insan bədbəxtdir.(Jozef Fletçer:Amerika yazıçısı)
Vətənində ölməyən insan iki dəfə ölər. (İsmayıl Həbib Sevük:Türk siyasətçisi)
Qılıncla alınan Vətən pulla satılmaz.( İkinci Əbdülhəmid:Osmanlı imperatoru)


Davamı →