Laktogenik qida nədir?

Laktogenik ərzaqlar dedikdə, süd gətirən qida nəzərdə tutulur. Əslində bu ərzaqların ana südünün artırılmasında vəzifəsi süd gətirmək deyil, südün istehsalı edən orqanizmə dəstək göstərməkdir. Əksər hallarda həmin ərzaqlar əsəb rahatladıcı xassəyə, qidalandırıcılarla zəngin olması səbəbi ilə süd istehsal edən bədənə qidalandırıcılar ehtiyatının tükənməsinə imkan verməməsi ilə əlaqədardır. Əgər ana ailəsinin və xüsusən körpəsinin qeydinə qalmaq niyyətindədirsə, ilk növbədə özünün qeydinə qalmalıdır. Bunun üçün gündəlik işlərdə ən ən vacib olanlara yer verilməli və digər daha az əhəmiyyətli fəaliyyətlər “sonra”-ya saxlanılmalıdır. Analar unutmamalıdırlar ki, köprə daim körpə olaraq qalmayacaq və baş verənlər sadəcə müvəqqəti çətinliklərdir. Analar üçün “ləng rejimdə” olmaq məsləhətdir.

Davamı →