Valideyn və övlad haqqında

 • Ana, bala ucundan canını oda yaxar
 • Ana qarnında necə qalıbsan?
 • Anadan əziz yenə anadır
 • Anadan əmdiyim süd burnumdan gəldi
 • Analar bizi bu gün üçün doğub
 • Analı qızın özü böyüyər, anasız qızın sözü böyüyər
 • Analı quzu, xınalı quzu
 • Anan, bacın kimdir? — Yaxın qonşum
 • Ananın səbri tükənməz olur
 • Ata-ananın canı övlada bağlı olar
 • Ataya oğul, anaya qul
 • Ata malına göz dikən ac olar
 • Atam ilə atanı deyincə, özüm ilə özünü de


Davamı →

Yəhudi ata sözləri

Adəm dünyanın birinci xoşbəxtidir, çünki qaynanası olmayıb.

Əgər problemi pulla həl eləmək olursa, demək bu problem deyil xərcdir.

Tanrı insana iki qulaq və bir ağız verib ki, insan daha çox qulaq asıb az danışsın.

Tanrı səni pis qadınlardan qorusun, yaxşılarından özün canını qurtar.
Davamı →

Dərin çaylar səssiz axar

Problemi həll etmək mümkündürsə bu haqda narahat olmağa dəyməz. Yox əgər onu həll etmək mümkün deyilsə onun barəsində narahat olmaq faydasızdır.

Düşünüb qərar ver, qərar verdinsə düşünmə.

Gedəni saxlama, gələni qovma.

Tez – yavaşdır, lakin fasilələrlə.

Yaxşı insanın dostu olmaq, pis insanın dostu olmaqdan yaxşıdır.
Davamı →

Atalar sözləri ilə həyata baxış VI (söz haqqında)

“Əyri oturaq, düz danışaq”.

 “Dünyada ən çətin şey sözdür, anlamağı da çətin, anlatmağı da”. “Söz odur ki, haqqa vara".
“Sözün zahiri zərif, batini lətif olmalıdır”. “Qaba söz qaba hərəkətdən pisdir”. “Eyibli söz danışma”. «Sözü ağzında bişir, sonra çıxart». “Söz ağızdan çıxıncan sənindi”. “Deyilǝn söz geri qayıtmaz”.

“Adamı sözündǝn tutarlar, heyvanı buynuzundan”. «Bildiyindən danış, bilmədiyin səni güdaza verər». “Sözü məqamında de”. “İstədiyini söyləyən, istəmədiyini eşidər”. “Sözünü bilməyəni bayıra atarlar”.  «Söz danış, söz olsun”. Söz danış söz eşit”.

“Adam sözünü adama deyǝr”. “Adama sözü bir dǝfǝ deyǝrlǝr”. “Səhrada gül bitməz, cahilə söz yetməz”.

“Söz gǝzdirmǝ”. “Özgǝnin sözünü özgǝnin evindǝ danışma”. “Söz gǝzdirǝn adamdan qorx”. “Kişi, sözü üzǝ deyǝr”.  “Kişi öz sözünün ağası olar”.


Ardı →

Atalar sözləri ilə həyata baxış V (qaçmaq barədə)


“Verirlər – al, döyürlər – qaç”.  “Biri qaçar, biri qovar”. “Qaçmaq da hünərdir, qovmaq da”. “Qaçan da Allahı çağırır, qovan da”. “Düşmən çox olanda qaçmaq da mərdlikdəndir”.
“Yersiz gǝldi, yerli qaç”. “Asta qaçan namərddi”.

“Yazıdan qaçmaq olmaz”, “Yazılan pozulmaz”. “Bəladan qaçan bəlaya düşər”. “Mən qaçıram bəladan, bəla çıxır qabaqdan”. “Fələk güclü – mən gücsüz”. “Özü yazır, özü oxuyur”. “Dovşana deyir, qaç, tazıya deyir, tut”. “Köpǝyin iyǝ düşǝni tuladan bǝrk qaçar”.

“Boyunduruqdan qaçan öküzü kǝsǝrlǝr”.


Ardı →

Atalar sözləri ilə həyata baxış IV (varlı və kasıb haqda)


“Dünya kasıba zindandır, varlıya meydan”. “Pullu adamdan bəla da qorxar”.  “Pul əl çirkidir”. “Pulda vəfa olsaydı, əldən-ələ keçməzdi”.
“Kasıb pul tapdı, qoymağa yer tapmadı”.

 “Özündən dövlətli ilə ayaq çəkmə”. “Bəy ilə dalaşmaq dirəklə  güləşməyə bənzər”. “Dövlətliyə saxsı lazım olsa, kasıb kasasını sındırar”. “Davakarın şah olsa, ərizəni Allaha yaz”.

Dövlət başa bəladır”. “Dövlətin ən yaxşısı ağıldır”. “Yaxşı ad dövlətdir”. “Varlı olub qəm-qüssə ilə yaşamaqdansa, kasıb olub şad-xürrəm yaşamaq yaxşıdır”. “Kasıblıq eyib deyil, oğurluq eyibdir”. “İşlə nökər kimi, ye ağa kimi”.

 “Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa?!”


Ardı →