Avtomobil Emblemləri

Emblem Audi – dörd metal halqa. Emblem dörd qurucu şirkətin birliyini simvolizə edir: Audi, DKW, Horch və Wanderer. 1932-ci ildə dördlük Auto Union adı altında birləşdi.

 Avtomobil şirkəti öz yaradıcısının şərəfinə Avgust Horch adlandı. Horch alman dilində “dinlə” deməkdir, latın dilinə tərcümədə isə “audi". Bir sözlə, avtomobil adını latın dilindən götürmüşdür.


Ardı →