Axşam mahnısı

  • Musiqi
Qaş qaralır, kölgə tutur
Yavaş-yavaş meşəni.
Könlüm səsdə, gözüm yolda
Gözləyirəm mən səni.

Səbrim getdi, harda qaldın?
Qaş qaraldı, gəlmədin.
Bəlkə mənim könlümdəki
Döyüntünü bilmədin.
Davamı →

Mən gəzirəm hər yanı

Axşam çağı sahil bağı
Bürünəndə işıqlara gördüm onu.
Ala gözlər baxdı keçdi,
Ürəyimi aldı keçdi.

Sahil boyu gəzirəm o gözəli, gözəli,
Sahil boyu gəzirəm o gözəli, gözəli,
Hardasan, yar, tutmuram qərar?
Davamı →

Anam Azərbaycanım

Mən sənə həmişə ana demişəm,
Ülfətin şirindir, nəfəsin ilıq.
İnan ki, bürüyər ürəyimi qəm,
Əgər aramıza düşsə ayrılıq.

Anam mehribanım, Azərbaycanım,
Düşmərəm bir an da səndən ayrı mən.
Sonsuz məhəbbətim, sözüm, dastanım
Yaranıb əbədi məhəbbətindən.
Davamı →

Arzular

  • Musiqi
Hər yanda al-əlvan çiçək açılır,
Baxdıqca üz gülür, ürək açılır.
Bəs neyçin yerində tutmayır qərar?
Arzular, arzular, şirin-şirin arzular.
Arzular, arzular, şirin-şirin arzular.

Həyatım, gəncliyim bəxtəvər, azad.
Məhəbbət insana verir qol-qanad.
Çataram mən sizə bir gün vaxt olar.
Arzular, arzular, şirin-şirin arzular.
Arzular, arzular, şirin-şirin arzular.
Davamı →