Mən məhəbbətin tərəfindəyəm | Oşo

  • Sevgi
Mənə tez-tez sual verilir:
-Mən məhəbbətin tərəfindəyəm! Məhəbbət ehtirasdır, yoxsa bağlılıq?
Cavab verirəm: Məhəbbətdə hər ikisi labüddür. Ola bilər ki, kimisində bağlılıq daha çoxdur və ya əksinə.

Bilmək lazımdır. Məhəbbət, boynuna özü qədər ağırlığı yükləyib uçmaqdan məhrum edilmiş sərçə deyil. Və ya məhəbbəti qızıl qəfəsdə yerləşdirilərək uçmaqdan və azadlıqdan məhrum etmək də doğru yol deyil. 

“Məhəbbət” söz deyil, kəlmə deyil. Özündə böyük anlam daşıyır. O sənin üçün bir pətək bal ola bilər, həmçinin acı zəhər də ola bilər. Əlbəttə onun necə olması sənin özündən aslıdır. 

Əgər sən məhəbbətə hər hansı fiziki ehtiyacını ödəmək məqsədi ilə baxırsansa, müəyyən müddətdən sonra cansıxıcı, monoton və rəngsiz həyatdan bezəcəksən. Belə həyat miraj kimidir. Yaxınlaşdıqda itir və sənin üçün mənasızlaşır.
Ardı →

Nişan üzüyü.

İllərin üstünə illər qalanır. Bu illər qalandıqca düşünürsən ki, geridə nə qədər gün buraxmısan, hərçənd ki, hər gün qalanıb, külə dönüb gedir, amma, izləri mütləq qalır. Xatirələr izn vermir ki, həyəcanla, maraqla keçmiş anlarımz undula. Nə yaxşı ki!

Ömür turunda çox işlərə imza atırıq. Belə imzalardan biri də insanları bir könüldən digərinə bağlayan yollardır və bu yolda pillə-pillə dayanacaqlar var. Belə dayanacaqlardan biri də nişan törənidir.
Biri digərini sevir, elçisini göndərir, “hə”-ni alır və sionra da haydi nişan, haydi toy! Söz ki, nişan mərasimindən düşdü, burda mütləq ki, söhbət üzükdən gedəcək. Elə mövzum da “nişan üzüyü” barəsindədir.


Ardı →