BIOLMIEL: an international prize for high quality organic honeys


BIOLITALIA is an Italian association of organic producers that organizes BIOL, an international competition for organic extra-virgin olive oils that is in 2018 at its 23rd edition, and BIOLMIEL, an international  competition for organic honeys, currently at its 10th year.  
BIOLMIEL competition is open to organic beekeepers from all over the world, and in 2017 the competition reached 200 honey samples, sent by more than 60 beekeepers.
BIOLMIELinternational jury will judge every year all honey samples enrolled in the competition. The international jury is made up of professional experts on the sensorial evaluation of honeys (up to 12 individuals), and a Panel Leader. BIOLMIEL Panel Leader is Gian Luigi Marcazzan, researcher at the Italian Agriculture Research Centre on Beekeeping in Bologna (CREA-AA). All samples before being evaluated by the jury are rendered anonymous, in order to avoid any biased judgement.
Davamı →

Fəsil 9

Beynəlxalq ticarət


Siz əyninizə geydiyiniz paltarın etiketinə baxmısınızmı? Yəqin ki, o, ən müxtəlif ölkələrdə istehsal edilmişdir. Yüz il bundan əvvəl tekstil və toxuculuq sənayesi əksər ölkələrin milli iqtisadiyyatının mühüm hissəsini təşkil edirdi, indi isə belə deyildir. Keyfiyyətli məhsulları daha az istehsal xərcləri ilə istehsal edən xarici rəqiblərlə toqquşaraq, inkişaf etmiş ölkələrin bir çox şirkətləri aşkar etdilər ki, tekstil və paltarı mənfəətlə istehsal etmək və satmaq imkanına malik deyillər. Işçilər işdən azad edildilər, fabriklərin çox hissəsi isə bağlandı. Nəticədə, amerikalılar və Qərbi Avropa əhalisi tərəfindən istehlak edilən tekstilin və paltarın əhəmiyyətli bir hissəsi xaricdən ixrac edilməyə başladı.


Ardı →