Gicitikanın faydası və çayı

Gicitikanın faydası
 • Toksinləri bir saat içində bədəndən atır. Eyni zamanda bağırsaq florasını nizamlayaraq həzmi asanlaşdırır.
 • Böyrəklərdə daş və qum yaranmasının qarşısını alır. Olduqca təsirli otdur. Eyni zamanda idrar yolu infeksiyalarını təmizləyir.
 • Tərkibindəki C vitamini və

Davamı →

Yovşan nədir?Yovşanın faydaları, istifadəsi və tarixi | Yovşan haqqında

Yovşan xoş qoxulu çoxillik yarımkol bitkisidir. O,  çöl bitkisi olub mürəkkəbçiçəklər fəsiləsinə aiddir. Xalq arasında “acı yovşan” adı ilə də tanınır.

Vətəni Avropa olsa da, Asiya, Afrika və Cənubi Amerika da daxil olmaqla müxtəlif iqlimlərdə asanlıqla böyüyür. Susuzluğa davamlı olan bu çöl bitkisinin  ölkəmizdə 42 növü yayılıb.
Əsasən çayların sahillərində, çəmənlərdə, otlaqlarda, yüngül məhsuldar torpaqlarda bitir.

Məxmər kimi ağ və ya yaşılımtıl-gümüş gövdələri, sarı-yaşıl yarpaqları və parlaq və ya solğun sarı rəngli soğanlı çiçəkləri var. Yovşanın dərman əhəmiyyətli, qida xüsusiyyətli, efir yağlı, aşı təbiətli, boyaq və bəzək üçün yararlı növləri əksər ölkələrdə mədəni halda becərilir.  Maraqlıdır ki, süfrələrimizin bəzəyi olan tərxun da yovşanın bir növüdür.


Davamı →

Bitkilər haqqında bir-birindən maraqlı 20 məlumat

 • Flora
 
 1. Ağaclar səs-küyü, havanı və suyun çirklənməsini azaltmağa kömək edir.

 2. Özünü təmizləmək qabiliyyətinə malik olan yeganə çiçək palçıqda bitən Lotus çiçəyidir.

 3. Volfiya dünyanın ən kiçik güllərindən sayılır. Onun ölçüsü 0,5-0,8 mm arasında dəyişir.
  Əsasən su üzərində yaşayan bu bitki öz adını alman entomoloqu Yohan Volfun adından götürüb.

 4. Ağaclar dünyanın ən uzun yaşayan növlərdən biridir. Belə ki, planetimizdəki ən qədim ağacın 5000 ildən çox yaşı olduğu düşünülür.

 5. Yer üzündə həcm və kütlə baxımından ən böyük ağac Kaliforniya ştatının Nəhəng Sekvoya Milli Parkında mövcud olan General Şermandır. (Sequoiadendron giganteum) Onun hündürlüyü 83,8 m, kütləsi 1910 ton (təxmini 1938), yaşı isə 2300-2700 ildir

 6. Bəzi kaktuslar özündə 3 min litrə qədər su saxla bilir. Onlar səhralarda rütubətin yeganə qoruyucusudur və səyyahları susuzluqdan xilas edir.

Davamı →

Çiçəklərin mənaları nədir?

Fərqli gözəllikləri və qoxuları olan çiçəklər mənaları ilə də önəm daşıyırlar. Hər çiçəyin fərqli mənaları var. Hətta eyni adlı çiçəklər də rəngləri fərqli olduğu üçün fərqli mənalar daşıyır. Hər bir çiçəyin mənası onun hansı məqsədlə hədiyyə edildiyini izah edir. Çiçəklərin mənalarını təqdim edirik.

1. Ağ qızılgül – günahsızlıq
Ağ qızılgül məsumluğu, saflığı və təmizliyi təmsil edir. Əsasən evlilik təklifi edəcək kişilər ağ qızılgül seçirlər.

Davamı →

Qaraqınıq otu

 • Flora
Qaraqınıq otu Avropa ölkələrində ədviyyat kimi tanınır və çox geniş istifadə olunur. Avropada bu ot «oreqano» adlandırılır.
Qaraqınıq otunun bir çox faydalı və müalicəvi xüsusiyyətləri var. Onlardan ən əsası güclü antibakterial xüsusiyyətidir. Sübut olunub ki, oreqanonun tərkibində olan karvakrol maddəsi bir çox mikrob və göbələkləri məhv edir.
Elmi araşdırmalar göstərib ki, qaraqınıq otunun antibakteriaa xüsusiyyətləri hətta bəzi antibiotiklərindən də üstündür. Oreqano hətta ən davamlı mikrob sayılan qızılı stafilokokk məhv edə bilir.
Davamı →

Bitkilərdə tənəffüs

Canlılarda tənəffüs. Әksər orqanizmlər həyat fəaliyyəti prosesində oksigeni udur və karbon qazını xaric edir. Bu proses tənəffüs adlanır. Tənəffüs zamanı orqanizmlər tərəfindən fasiləsiz udulan oksigen üzvi maddələrin karbon qazı və suya qədər parçalanmasında iştirak edir. Belə parçalanma nəticəsində həyat üçün zəruri olan enerji ayrılır. Bu enerji böyümə, inkişaf, çoxalma kimi müxtəlif həyat proseslərinə sərf olunur.
Davamı →

Bitkilərdə dayaq sistemi

 • Flora
Bitki orqanizminin əsas xüsusiyyətlərindən biri fəzada müəyyən vəziyyətdə qalmağa imkan verən dayaq sisteminin olmasıdır.
Gövdənin vəziyyəti. Böyümə istiqamətinə görə gövdələr dikduran (ağac, əksər kol və otlar), sərilən gövdələrə bölünür (çəmənçayı, qaytarma). Sərilən gövdələrdə mexaniki toxuma az olduğu üçün onlar dik vəziyyətdə dura bilmir. Sərilən gövdələr sürünən (üçyarpaq yonca, çiyələk, yemiş, qarpız, xiyar və s.), sarmaşan (çölsarmaşığı, lobya) və dırmaşan (daşsarmaşığı, üzüm, noxud) olur.
Davamı →

Toxumun quruluşu

 • Flora
Toxumun quruluşu. Toxum – qabıq, endosperm və rüşeymdən ibarətdir. Toxum qabığı toxumu xarici təsirlərdən – qurumaqdan və zədələnmədən qoruyur. Endosperm xüsusi hüceyrələr qrupu olub özündə ehtiyat qida maddələri toplayır. Toxumun rüşeymini qidalandırmağa xidmət edir.
Rüşeym gələcək bitkinin ilk mərhələsidir. Rüşeymdə rüşeym kökcüyü, rüşeym gövdəciyi, rüşeym tumurcuğu və ləpə yarpaqları olur.
Rüşeym kökcüyündən bitkinin əsas kökü inkişaf edir.
Davamı →

Üzvi maddə istehsalçıları

Təbiətdə mövcud olan canlı orqanizmlər təklikdə deyil, qrup halında yaşayır, müxtəlif təbii birliklər yaradırlar. Bu birliklərdə canlılar və onların əhatəsində olan amillər arasında bir çox qarşılıqlı əlaqələr mövcuddur. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi qida əlaqələridir.
 1.  Qida əlaqələri necə yaranır?
 2.  Maddələrin cansız təbiətdən canlı təbiətə “axın”ını həyata keçirən hansı canlılardır?
 3.  Onlar bu “axın”ı necə reallaşdırırlar?
 4.  Bu canlıları necə qruplaşdırmaq olar?

Davamı →