Korporativ brendinq

Güclü kororativ brendinqin yaranması sizə çox şey verə bilər. Əgər istehlakçı elektron cihazın üzərində “iPhone” markasını görərsə,o, böyük ehtimalla rəqiblərinə qarşı bu markanı seçəcək. “Virgin” (Riçard Brensona malik müxtəlif sahələrdə uğur qazanmış marka) demək olar ki istənilən bazara çıxa bilər və uğur qazanar.Çünki onun adı artıq yeni “qeyri standart” yanaşmanın sinonomidir.

Korporativ brenddə irəli sürülən əsas tələb şirkətin mütlək şəkildə hansısa əsas prinsipə arxalanmasıdır. Fərq etməz keyfiyyət, yenilik mehribanlıq. Ya da başqa bir şey olsun.
Davamı →

Uğurlu reklam kampaniyası üçün

Reklamda universal qanunlar və düsturlar olmur, ən yaxşı halda ümumi sxemlərdən danışmaq olar. Lakin bir qanunun istifadəsində geniş sahə mövcuddur – sağlam düşüncə qanununun istifadəsi sahəsi.Reklamda çox şey öz başlancığını şəxsi təcrübədən və sağlam düşüncədən götürür. Bu, reklamda həyatın başqa sahələri ilə paralellər quraraq, aydın və çox aydın olmayan təcrübələri çox vaxt aşkar etməyə yardım edir. Lakin insanın davranışı və xarici təsirlərə reaksiyası çox vaxt qanunauyğunluğu nümayiş etdirir və bunlar reklama öz şəxsi qaydalarını, təlimatlar və normativlər toplusunu yaratmağa imkan verir. Marketinqin və reklamın hər bir əsas bölməsinə aid olan əsas prinsipləri aşağıda qısa və dürüst ifadə etməyə çalışdıq.


Ardı →

6.5.1 Müştərilərlə bağlı marketinq aktivləri

Müştərilərlə bağlı marketinq aktivləri kompaniyanın maddi və ya qeyri-maddi olmaq etibarilə müştərilər və ya potensial müştərilər üçün qiymətli olan aktivləridir. Tez-tez onlar müştərilərin baxışlarında mövcud olur və öz təbiətləri etibarilə qeyri-maddi olurlar. Bununla belə bu aktivlər kompaniyanın bazarda müdafiə edilən rəqabətli mövqeyinin yaradıl­masının ən kritik məsələlərindən birini təcəssüm etdirə bilər.


Ardı →