CR:Mini quiz 1

  • GMAT

Critical Reasoning: MİNİ QUİZ 1


1. Nearly one in three subscribers to Financial Forecaster is a millionaire, and over half are in top management. Shouldn’t you subscribe to Financial Forecaster now?


A reader who is neither a millionaire nor in top manage­ment would be most likely to act in accordance with the advertisement’s suggestion if he or she drew which of the following questionable conclusions invited by the advertisement?


A) Among finance-related periodicals.Financial Forecaster provides the most detailed financial information.


B) Top managers cannot do their jobs properly without reading Financial Forecaster.


C) The advertisement is placed where those who will be likely to read it are millionaires.


Ardı →

Critical Reasoning 1

  • GMAT

Verbal hissə: Dərs 1


Critical Reasoning: An İntroduction
Critical Reasoning(CR) bölməsi Azərbaycan tələbələrinin ən az tanış olduğu bölmə hesab oluna bilər.Digər bölmələrə biz ən azı  məktəb vaxtı və qəbul imtahanlarında rast gəlmişik! Sizin CR suallarında rast gəldiyiniz istənilən arqument 2 hissədən (assumption(evidence  və conclusion) hissələrindən ibarətdir. CR bölməsinin ğhdəsindən gəlmək üçün 7 əsas prinsip:


Ardı →