Bir evdə iki mənə yer yoxdur

Mövlana həqiqi dostluğu belə  anladır Kor bir şəxs dostunun qapisini döyür. Dostu Kimdir? deyə soruşanda Mən deyə cavab verir. Dostu Get! hələ vaxtı deyil. Çünki mənim süfrəmdə xam insana yer yoxdur. Xam insanı ayrıliq atəşindən savayı nə bişirib nifaqdan qurtara bilər? deyir. O kədərlənərək oradan uzaqlaşır. Düz 1 il dostunun ayriliq atəşi ilə yanıb yaxılir. Sonra yenə gəlir.Dostunun evinin ətrafında gəzməyə başlayır. Qorxa-qorxa, ağzından  ədəbdən kənar bir söz çıxmasın deyə qapını hörmətlə döyür. Dostu Kimdir? deyəndə isə Könlumu alan sevgili sənsən, sən!  deyir. Dostu isə cavabında belə deyir. Madam ki indi sən mənsən, onda gəl! Çünki bu evdə iki mənə yer yoxdur.
.

Davamı →

Ətraf mühitin təsiri

Fərdin xarakterinin formalaşmasında ətraf mühitin rolu böyükdür. Belə ki, fərdin duyğu və düşüncələri ətraf mühit potasından süzüldükdən sonra öz nəhayət təşəkkülünü tapmaqdadır. Nəzər yetirsək, mütəmadi olaraq təhqir edilən insanlarda ümidsizliyin və öz güvən yoxluğunun şahidi olarıq və ya əksinə. Bu, birmənalı olaraq insanların böyük əksəriyyətinin həyat arenasında ətraf mühitin tələb etdiyi rolu ifa etdiyini göstərir.


Ardı →

Hər günahın bir bədəli var

Hikmət sahibi olan bir tacirin bir oğlu və bir qızı olur. Onlara çox gözəl tərbiyə verir. Həmin bu tacirin evinə hər sabah bir kişi su gətirir. Hər dəfə də qapını su gətirən kişi üçün tacirin kiçikyaşlı qızı açır. Bu qız uşaqlıqdan yaşlı adamın su gətirməsindən xəbər tutan kimi tez gedib qapını açardı.
Günlər keçir, aylar ötür, bir gün tacirin oğlu ticarət üçün Şama yollanır. Su gətirən kişi adəti üzrə suyu gətirir, balaca qız qapını onun üçün açır. Bir gün də qızcığazın atası eyvanda oturmuş halda evində baş verən bir hadisənin şahidi olur. Su gətirən kişi suyu qoyub getmək istəyəndə qəribə bir hadisə baş verir. O, qızcığazın xəbəri olmadan onu gözlənilməz vəziyyətdə öpüb qapıdan ayrılır. Bu hərəkət su gətirən adam tərəfindən həmin evə gəldiyi müddətdə ilk atdığı səhv addım olur. Lakin hikmətli tacir ata bu hadisəyə dərhal reaksiya vermir, səbr edib düşünür.
Ardı →

Qeybi bilən yalnız Allahdır.

Həzrəti Əli (r.a.) İslam ordusu ilə bərabər Ənbardan Nəhrəvandakı sakitliyi,dincliyi, pozan üsyankarlara qarşı səfərə çıxmaq ərəfəsində idi.Bu əsnada bir münəccim (ulduzları öyrənməklə məşğul olan adam) gəldi və dedi:
Ey müsəlmanların əmiri, yola indi çıxma.Axşam qaranlıq düşəndən üç saat sonra çıx.

Ardı →