Dolça bürcü haqqında

Dolçalar Zodiakda ən mehriban insanlardır. Dolçanın ətrafında ünsiyyət üçün kifayətqədər insan olanda, onun həyatı idealdır. Bu insanlar müxtəlif dərnəklər təşkil edirlər: iş yoldaşlannm kompaniyası, köhnə məktəb dostları qrupu, tennis klubu üzrə tanışlar dərnəyi və s. Ona elə gəlir ki, hər hansı bir qrup insanlar ilə sıx-bağlı olmaq mövcudiuğun heç də yaxşı forması deyil.
Dolça bürcü altında doğulan insanların həyata münasibəti — soyuqqanlı, özgələşmiş, müstəqildir. Zodiak bürclərinin əksəriyyətindən fərqli olaraq Dolçanı bir yox, iki planet idarə edir: onu soyuqqanlı və intizamlı olmağa vadar edən Saturn; və başqalarına bir qədər oxşamağa qoymayan, ona azacıq fərqləndirici cəhət verən Uran.
Dolçanın fikrincə, ən pisi bir insana bağlanmaqdır; bu isə öz müstəqilliyini qurban vermək deməkdir. Müstəqillik — Dolça üçün çox vacib bir işdir: onda elə bir təlabat yoxdur ki, kiməsə məxsus olsun və ya kiminsə ona çox böyük ehtiyacını hiss etsin. Dolça elə öz-özlüyündə də çox xoşbəxtdir. Ona ən çox ehtiyacı olan insan elə onun özüdür.
Davamı →

Sutökən bürcü

Ulduzlar sistemində 11-ci yeri tutan Sutökən bürcü təxminən yanvarın 21-dən fevralın 19-na qədər olan dövrü əhatə edir. Ünsürü hava, planeti Saturn və Uran, düşərli günü çərşənbə və şənbə, düşərsiz günü bazar, uğurlu rəngi göy-yaşıl, bənövşəyi və boz, uğursuz rəngi qara, uğurlu daşı sirkon, parıldayan sapfir, ametist və opal, metalı qalay, enerji verən çiçəyi yasəmən və nərgiz, uğurlu rəqəmi 2, 4, 8 və 9, müxalif bürcü Şir, şanslı ölkələri isə Rusiya, İtaliya, Danimarka və Kanadadır.
Sutökən bürcü ictimai həyatda, eləcə də insanların taleyində mühüm rol oynayır. Klassik Şərq astrologiyasında bu bürc altında doğulan adamları yüksək qiymətləndirir, onları mələk xislətli adlandırırdılar. Qədim Babilistanda isə bu Zodiakın hakim olduğu dövrü müqəddəs ərəfə hesab edir, onun gəlişinə dualar oxuyurdular.
Elmi kəşflərə, xeyir işlərlə əlaqədar danışıqların aparılmasına, uzunmüddətli haqsızlığa son qoyulmasına zəmin yaradan Sutökən dövrü Xeyirlə Şərin bir araya gəlməsinə mane olur, onların arasında kəskin sədd yaradır.
Davamı →