Dua və Qurandan dualar

YUSİF ƏLEYHİSSƏLAMIN QARDAŞLARININ ÖZ ATALARINDAN KÖMƏK İSTƏMƏSİNİN İZAH OLUNMASI
Şirklə dolu dualarda Allahdan başqasını çağıran (onlara yalvarıb-yaxaran) şəxslər özlərinin bu əməllərinə görə hər hansı bir sübuta sahibdirlər? Onlar avam insanları aldatmaq üçün dəlil adı altında özləri üçün bir bəhanə uydurmuşlar. Bəzən Həzrət Yəqubun övladlarının onu (yəni Yəqub əleyhissəlamı) çağırdıqlarını və ona dediklərini dəlil gətirirlər: “(Oğlanları ona): “Ey atamız, bizim üçün günahlarımızın bağışlanmasını dilə. Biz, doğrudan da, günahkar olmuşuq!” – dedilər. (Yəqub) dedi: “Mən Rəbbimdən sizin bağışlanmağınızı diləyəcəyəm. …”

Davamı →

Hacət namazı

İnsan Allaha dua vasitəsilə yaxın olar və bu duanın kiçik və ya böyük olmasının fərqi yoxdur. Mühüm odur ki, bəndə hər işi üçün Allaha dua etsin və hacətini ondan istəsin. Bu hacətlərdən biri də ev sahibi olmaqdır.
Məsumlarımızın (ə) nəzərinə görə hər kim ev sahibi olmaq istəyirsə, “Ayətül-kürsü”nü çox oxumalıdır.
Bundan başqa, İmam Cavada (ə) təvəssül etmək tövsiyə olunur. Bunun üçün:
Davamı →

Övlad istəyənlər üçün Qurani-Kərimdən gözəl bir dua

Qurani-Kərim Rəbbimizin bizə bir lütfü, hədiyyəsi, rəhmətidir. Bütün bunlar, hətta daha artığı Quranda mövcuddur.
Çünki İlahi Kitab insan həyatının bütün sahələrini əhatə edir. Ola bilsin indi bunun hamısını görə bilmirik. Amma zaman təcrübəsi bunun həqiqət olduğunu təsdiq edir.
Bu ilahi maarifdən biri də Quranın insana rəbbi ilə dua ədəbinin, dua mərifətinin öyrətməsidir. Bəli duanın əsas şərti dua mərifətinə sahib olmaqdır. Çünki insan özünə və rəbbinə mərifət və agahlıq tapmadıqca qəlb və dil duaya gəlməz.
Davamı →

Uca Rəbbə müraciətdə valideynə münasibətin inikası

Önəmli bir məsələdən, bəla və çətinlikdən qüssələndikdə İmam Səccadın (ə) etdiyi dua – mübarək “Səhifeyi-Səccadiyyə” kitabında 7-ci dua olaraq qeyd edilib. Nəzərə alsaq ki, zəmanənin böyük alimləri də virus böhranı ilə bağlı bu duanın oxunmasını tövsiyə edib, onda mövzunun əhəmiyyəti bir qədər də artır.
“Sən bəlanı uzaqlaşdırmasan, heç bir bəla (bizdən) uzaqlaşmaz və Sən çətinlikləri həll etməsən, heç bir çətinlik aradan qalxmaz”.
Davamı →

İbrahim surəsinin fəzilətləri

“İbrahim” surəsi Quranın 14-cü surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuşdur və 52 ayəsi vardır.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “İbrahim” və “Hicr” surələrini oxuyar, bütlərə pərəstiş edən və etməyənlərin sayının on qatı qədər ona həsənə verilər”. (Tebyan)
Davamı →

Rəcəb ayının ən mühüm əməli

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Elə bir mömin yoxdur ki, gecə və gündüz 40 kəbirə günaha düçar olsun və sonra peşmanlıqla desin:«استغفرالله الذى لا اله الا هو الحى القيوم بديع السموات و الارض ذالجلال و الاكرام و اسئله ان يتوب على
Məgər o halda ki, Allah o günahları bağışlayar”.
Şeyx Səduq deyir: “Əgər Rəcəb ayında 1000 dəfə bu zikri desəniz, (“Əstəğfirullahə zəl-cələli vəl-ikram min cəmiiz-zunubi vəl-əsəm”)
Davamı →

Duanı təmiz ağızla etmək lazımdır

Ayətullah Cavadi Amuli əxlaq dərslərindən birində buyurmuşdur: “Rəcəb ayı – istiğfar ayıdır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Özünüzü istiğfar edərək ətirləndirin”.
İnsan bəzən elə işlər görür ki, bir söz deyir, ya hansısa əməli görür, başqalarının abırını tökmüş olur. Ona görə də Həzrət (s) bizə buyurur ki, günahın pis iyini istiğfar edərək özünüzdən uzaqlaşdırın və ətirli, pak olun.
Davamı →

Bəra(ə)t gecəsi

Bəzi zamanlar var ki, Allah o zamana özəl dəyər vermiş və digər vaxtlardan daha dəyərli qəbul etmişdir. Zamanın bizim lehimizə dəyər qazanması üçün Quran və hədislərdə “vaxtı təyin edilmiş” olan ibadətləri yerinə yetirməliyik. Məhz bu zamanlarda edilən ibadət və dualar digər vaxtlarda edilən ibadət və dualardan daha məqbuldur. İslam ədəbiyyatında “üç aylar” olaraq məşhur olan Rəcəb, Şaban, Ramazan ayları və bu aylardakı bəzi gün və gecələr bunlardandır. Bu dəyərli günlərdən biri də ərəfəsində olduğumuz Şaban ayındakı “Bərat gecəsi”dir. Bərat – bağışlanma, bəraət qazanma mənasına gəlir.
Davamı →

Dua edərkən qəlbinizdə Allahdan başqası olmasın

Bir şəhərdə çox kasıb, borc içində olan bir kişi yaşayırdı. Axşam vaxtı namaz qılmaq üçün məscidə gəlir və namazının sonunda əllərini qaldırıb, Allaha dua etməyə başlayır. Allahdan ruzi-bərəkət, onu borcdan qurtarmasını istəyir. Bu duadan sonra Peyğəmbərimiz (s.a.s.) şəhərin varlı bir mömininin yuxusuna girir və deyir:

«Ey ərəb, filan yerdə yaşayan bir kişi var və onun filan qədər borcu var».

Bu mömin kişi sevincək yuxudan oyanır, Peyğəmbəri (s.a.s.) yuxuda gördüyünə çox şad olur. O biri gecə yenə yuxusunda Peyğəmbərimizi (s.a.s.) görür. Amma bu dəfə incik bir halda gəlir və kişiyə deyir: «Mən axı sənə demişdim ki, filan kişinin bu qədər borcu var, ona kömək etmək lazımdır». Kişi pərişan halda yuxudan oyanır. Səhəri həmin məscidə gedir. Görür ki, elə Allah Rəsulunun (s.a.s.) təsvir etdiyi kimi bir kişi əlini açıb Allaha dua edir. Mömin kişi bu dua edən kişinin yanına yaxınlaşır və deyir:


Davamı →

Tanrıya yalvarmağın mənası var?

Roma filosofu Maksimus Tirius deyir ki, Tanrıdan nəsə istəyən insan istədiyi şeyə layiq olmalıdır. Əgər layiqdirsə, onda dua etməyin mənası yoxdur, çünki səbəb-nəticə qanununa görə istədiyi şeyi duasız əldə edər. Layiq deyilsə, duaları etsə belə heç nə almaz. Heç olmasa ona görə ki, layiq olmayana nəsə vermək ədalətsizlikdir. Tanrı isə ədalətsiz ola bilməz. Dua etmək heç də istədiyin şeyə layiq olmaq demək deyil. Layiq olan təvazökar olar, yalvarmaqla heç kəsə əziyyət verməz. Əziyyət verən və həyasızlıq edən layiq olmayandır. Ona görə də dua etməyən layiq olan adam dua edən layiq olmayandan yaxşıdır.

Daha sonra Maksimus Platona istinad edərək yazmışdır ki, tanrılar insanlara tale yazmışdırlarsa, onda onlara dua etməyin mənası yoxdur. Çünki insan istəyi ilə tale dəyişməz. Hər şey Ümumi və Fərdidən ibarətdir. İnsan da kainatın tamlığında bir hissəcikdir.
Davamı →