Sufizm nədir?

Sufizm nədir?
Sufizm sözünün etimoloji mənasının izahı hal hazırda da ixtilaf doğuran məsələ olaraq qalmaqdadır. Tədqiqatçılar sufizm və təsəvvüf kəlmələrinin eyni kökə malik olduğunu bildirir. Bəzi tədqiqatçılar bu sözün ərəb mənşəli olmadığını qeyd edir. Onların fikrincə bu söz yunanca sofia (müdrik) sözündən əmələ gəlmişdir. Bu sozün ərəb mənşəli olduğunun tərəfdarı olan tədqiqatçılar isə bir kəlmə üzərində ittifaq etməyərək müxtəlif fikirlər söyləmişlər. Təsəvvüf kəlməsinin mənşəyini izah etməyə çalışan bəzi fikirlər bunlardır:
Ardı →