Göz quruluğunun səbəbləri və müalicəsi

Göz yaşları gözün daha rahat hərəkət etməsini təmin edir. Göz yaşının əskikliyi gözdə yanma, sancma və qızartı kimi vəziyyətlər meydana gətirə bilər. Göz quruluğu ciddiyə alınmasa, xroniki formaya keçə bilər. Göz yaşı gözləri toz, duman, külək kimi ətraf mühit faktorlarından qoruyur.
Gözləri qırpmaqla ifraz olunan göz yaşı gözün səthinə yayılaraq gözün təmizlənməsinə və nəmləndirilməsinə imkan yaradır. Göz yaşları azaldıqda gözlərdə yanma, sancma və qızartı kimi problemlər yaranır.

Davamı →

Diplopiya nədir

Görmədəki dəyişikliklər daxili orqanların patologiyaları ilə sıx əlaqəlidir. Hipertoniya, birləşdirici toxuma patologiyaları, endokrin dəyişiliklər, baş beyin patologiyaları, infeksion xəstəliklər və s. görmə orqanında özünəməxsus dəyişiliklər yaradır. Bəzən bu hallar cüt görməyə (Diplopiya)  gətirib çıxarır.
Cüt görməyə səbəb olan amillər bunlardır:

Davamı →

Son dövrün bəlası Astiqmatizm

Astiqmatizm gözün optik sisteminin qüsurudur. Bu zaman gözün şüa sındırma qüvvəsinin fəaliyyəti pozulur. Gözdə iki əsas, bir-birinə perpendikulyar meridian olur. Bunlardan biri güclü, digəri isə zəif şüasındırma qabiliyyətinə malikdir.
Astiqmatizm xəstəliyinə son vaxtlar gənclər arasında tez-tez rast gəlinir. Astiqmatiya zamanı gözün görmə qabiliyyəti zəifləməsə də, inkişafı dayanır. Bu zaman xəstə əşyaları aydın görə bilmir. Əgər xəstəliyi vaxtında müalicə etməsəniz bu zaman o, göz çəpliyinə və ya görmə qabiliyyətinin tamamilə itməsinə səbəb ola bilər.
Davamı →

Blefaritin yaranma səbəbləri

Blefarit — göz qapaqlarının iltihablandığı və xarici kənarlarının təsirləndiyi xroniki bir xəstəlikdir. Blefarit ikitərəfli və göz bölgəsindəki ağrı ilə xarakterizə olunur. Hər yaş kateqoriyasındakı insanlara təsir göstərir. Blefarit müxtəlif amillərin təsirindən yarana bilər. İnfeksion blefaritlərə bakteriya (epidermal və qızılı stafilokokk), göbələk, gənələr; qeyri-infeksion formaya isə allergik agentlər, oftalmoloji xəstəliklər səbəb olur. İnfeksion blefaritlərin əsas törədicisi kirpiklərin tük kisəciklərini zədələyən stafilokokklardır.

Davamı →

Görmə qabiliyyətini yaxşılaşdıran üsullar

Hər birimiz demək olar ki, bütün gün qarşımızdakı monitora baxır, kitab oxuyur və bununla göz əzələlərini tənbəlləşdiririk. Müasir miyopiya məhz belə inkişaf edir. Bu da qocalıqda ağır yükə çevrilir. Yaxşı görmə üçün eynək istifadə etməklə vəziyyəti daha da ağırlaşdırırsınız. Əgər göz əzələlərindən istifadə etməsəniz, onda görməniz zəifləyəcək.
Müvafiq olaraq prosesi tərsinə çevirmək üçün göz əzələlərindən tez-tez istifadə etmək və daim tonusda saxlamaq lazımdır. Həkimlərin sözlərinə görə, monitorla işləyən hər kəs hər 3 dəqiqədən bir 10 saniyə diqqəti çəkməli və uzaq məsafəyə baxmalıdır. Sonra gözləri qırpıb yenidən uzaq məsafədəki bir nöqtəyə baxın.
Davamı →

Konyunktivit və onun növləri

Konyunktivit gözün selikli qişasının iltihabı xəstəliyidir. Bu xəstəlik gözün qızarması, qıcıqlanması, «yad cisim» hissiyyatı ilə özünü büruzə verir. Həmçinin səhərlər göz qapaqlarının yapışması və gözdən selik, irin kimi müxtəlif ifrazatın axması ilə müşahidə olunur. Bundan başqa göz qapaqlarında şişkinlik, konyunktivada hiperemiya və yaşaxma qeydə alına bilər. 

Bildirilib ki, konyunktivit bakterial, virus və allergik mənşəli olur. Bakterial konyunktivitin müalicəsində genişspektrli antibiotik damcı və məlhəmlərdən istifadə edilir. Virus konyunktivitində antibiotik müalicə effektiv deyil. Əgər ikincili infeksiya qoşularsa, bu zaman antibiotik damcılardan istifadə etmək lazımdır.
Davamı →

Çəpgözlük

Bu zaman gözlərin görmə oxları üst-üstə düşmür. Bir göz normal oxdan kənara çəkilir. Nəticədə gözdə ikiləşmə baş verir, bu da görmənin pozulmasına səbəb olur.

Səbəbləri:
– irsi və genetik pozğunluqlar. Əgər valideynlərin birində çəpgözlük olubsa, uşaqlarda əmələ gəlmə riski böyükdür. Daun sindromu olan uşaqlarda çox rast gəlinir.
– hamilə qadınların toksiki maddələrə, alkohola məruz qalması
Davamı →

Astenopiya

Astenopiya – yaxın məsafədə olan əşyalara uzun müddət baxdıqda gözlərin yorğunluğu deməkdir. Bu vəziyyət görmənin itiliyinin pozulması, gözyaşarması, göz altında gərginliyin olması ilə təzahür olur.

Səbəbləri:
Görmə analizatorunun işi işıq qəbul edən və gözün hərəki aparatının işindən asılıdır. Astenopiya xoşagəlməz faktorlar hər iki aparata təsir etdikdə inkişaf edir. Bu vəziyyət ən çox otaq yaxşı işıqlandırılmadıqda, görmə işi ilə məşğul olduqda, bədən düzgün yerləşmədikdə baş verir.

Klinikası:
Astenopiyanın simptomları subyektiv əlamətlərlə – yaxın məsafədə kitab oxuyarkən, əşyalara yaxından baxarkən baş verir ki, bu zaman görmə dumanlanır, həriflər və sətirlər yayılır, gözlərdə kəskin ağrı hiss olunur, ağrı qaşların ustündə, gicgahlarda qeyd olunur.
Davamı →

Göz sklerasının xəstəlikləri

Sklerada iltihabi proseslər məhəlli və həm də diffuz olmaqla, əsasən skleranın ön yarısında, ekvatorla limb arasında yerləşır.

Skleranın 2 növ iltihabı məlumdur: səthi episklerit və dərin sklerit. Episklerit-skleranın səthi iltihabı, məhəlli olaraq səthi episkleral qan damarlarının hiperemiyası ilə başlayır. Həmin nahiyədə episklera toxuması diffuz halda düyün şəklində qalınlaşır. Hiperemiya tezliklə bənövşəyi rəng alır, episklera şişkinləşir. Həmin nahiyəyə toxunduqda azacıq ağrı hiss edilir.

Episkleritin klinik gedişi xronikidir, tez-tez residiv verir və beləliklə, bir neçə il davam edir, nadir hallarda hər iki gözdə də ola bilər. Xroniki gedişinə baxmayaraq heç bir iz buraxmadan sağalır.
Davamı →