Ən yaxşısını, ən alisini necə əldə edək?

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim!
“Əyyami-Fatimiyyə (s.ə)” günlərini yaşamaqdayıq. Bu günləri yaşamaq, anmaq zamanımızda xüsusən önəmli və əhəmiyyətlidir.
Xanım Zəhra (s.ə)…
İstər aləmlər üçün rəhmət olaraq göndərilmiş və yaranışın fəlsəfəsi olan bir mehriban atasının və izzət, alicənablıq rəmzi olan anasının hüzurunda ikən, istərsə Əmirəlmöminin Həzrət Əli (ə) kimi kamil insanın yoldaşlığını edərkən, istər Həsən (ə) kimi helm və səbir çeşməsini, Hüseyn (ə) kimi Aşura qəhramanını tərbiyələndirərkən və istərsə də Zeynəb (s.ə) kimi zalımlar sarayını öz gözəllik görən nurani və işıqlı baxışları ilə titrədən, atasının bir zinəti olan Aqiləyə (s.ə) müsəlman xanım nümunəsi estafetini ötürərkən — Həzrət Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) dəyərlı və mübarək vücudu hər mənada canlı bir ibrət və dərsdir.
Davamı →

Riyadan necə xilas olmaq olar?

Əxlaqi tərbiyədə qarşıya çıxan maneələri tanımaq və onları aradan qaldırmaq üçün səy göstərmək – müvəffəqiyyətə çatmaq üçün zəruri olan amillərdəndir. Başqa sözlə desək, o zamana qədər ki, bu maneələr aradan qalxmaz, insan əxlaqi sifətlərə bürünə bilməyəcəkdir.
Riya – o xislətlərdəndir ki, fəzilətli əxlaqa malik olmağa mane olur. Riya insanların gözünü boyamaq və onun vasitəsilə hədəflərinə çatmaqdır. Riyakarlığın zəminələri də fərqlidir. Bəzən vəzifə əldə etmək üçün insan riyakarlıq edər. Ona görə də rüşvət alar və ya insanların haqqına təcavüz edər. Bəzən də dini məclislərdə iştirak edər və hədəfi dini insanların gözündən salmaq olar.
Davamı →

Şeytanın bütün səyləri - Allahı unutdurmaq üçündür

Şeytanın bütün səy və çalşması insanı qəflətə salmaq və Allahı unutdurmaqdır. Ona görə də şeytan davamlı olaraq insana vəsvəsə edər. İnsan Allahı xatırlayan zaman isə o məlun, gizlənər və geri çəkilər. Ancaq o zaman ki, insan Allahdan qafil olar, şeytan qayıdar və vəsvəslərinə davam edər.

Şeytanın vəsvəsəsi daimi və mütləqdir. O, insanın fikir və ruhunun ətrafıda fırlanar və ona nüfuz etmək üçün yollar axtarar.

Qurani-Kərim bu məsələni belə bəyan edir: «Beləliklə Şeytan ona vəsvəsə edərək dedi: «Ey Adəm! Sənə əbədilik ağacını (əbədi meyvə verən və ya meyvəsi əbədi həyat bəxş edən ağacı) və köhnəlməz (heç bir hadisə ilə zəifləməyən və dağılmayan) səltənət yolunu göstərim?»”. (»Taha” 120).
Ardı →

Zilhiccə ayının 1-ci günü nə edək?

           Birinci gün: Çox mübarək bir gündür. Bu gün üçün bir neçə xüsusi əməl qeyd olunmuşdur.
1. Oruc tutmaq. Belə ki, bu gün oruc tutmaq 80 ay oruc tutmağın savabına bərabərdir.
2. Həzrət Fatimənin (s) namazını qılmaq. Şeyx buyurmuşdur: Rəvayət olunub, bu namaz 4 rəkətdir. Əmirəlmöminin namazı kimi iki salamı var. Hər rəkətdə bir «Fatihə» surəsi və 50 dəfə "İxlas" surəsi oxunulur. Namazdan sonra Həzrət Zəhranın təsbihatı (34 dəfə «Allahu əkbər», 33 dəfə "Əlhəmdulillah", 33 dəfə «Subhanəllah») deyilir, daha sonra bu dua oxunulur:
«Subhanə zil-izziş-şamixil-muniyfi, subhanə zil-cəlalil-bazixil-əziymi, subhanə zil-mulkil-faxiril-qədiymi, subhanə mən yəra əsərən-nəmləti fis-safa, subhanə mən yəra vəq`ət-tayri fil-həva`i, subhanə mən huvə həkəza və la həkəza ğəyruhu.
Ardı →

Zilhiccə ayının ilk ongünlüyü nə edək?

   
 Zilhiccə ayı çox şərif aylardan hesab olunur. Bu ay yetişdikdə, peyğəmbərimizin nümunəvi səhabələri, tabeinlər, ibadət etməkdə daha çox səy göstərərdilər. Bu ayın birinci ongünlüyü Qurani-məciddə «məlum günlər» kimi qeyd edilmişdir. Allah Rəsulundan rəvayət olunmuşdur ki, bu on günlükdə edilən ibadət və yaxşı işlər Allahın yanında daha sevilən və daha bəyəniləndir. Bu ongünlüyün xüsusi əməlləri vardır: 
1. Oruc tutmaq. Belə ki, bu ongünlükdə oruc tutmaq bütün ömür boyu oruc tutmağa bərabərdir.
2. Həmin bu on gün ərzində məğrib və işa namazı arasında iki rəkət namaz qılmaq. Hər bir rəkətdə «Fatihə» surəsindən sonra "İxlas" surəsi, daha sonra aşağıdakı ayə oxunulur:
«Və və`ədna Musa səlasiynə ləylətən və ətməmnahə bi`əşrin. Fətəmmə miyqatu rəbbihi ərbəiynə ləylətən və qalə Musa liəxiyhi Harunə-xlufni fi qaumi və əslih və la təttəbi` səbiyləl-mufsidin.»
Tərcüməsi: Musa ilə otuz gecə (oruc tutub dua edəcəyi, bunun müqabilində ona Tövratı nazil edəcəyimiz və özü ilə danışacağımız) barədə vədələşdik, sonra ona daha bir on gün də əlavə etdik. Beləliklə, Rəbbinin (ibadət üçün) təyin etdiyi müddət tam qırx gecə (gün) oldu. Musa qardaşı Haruna dedi: “Sən tayfam içində mənim xəlifəm ol, (camaatı) islah etməyə çalış və (yer üzündə) fitnə-fəsad törədənlərin yolu ilə getmə!” ("Əraf", 142)
Bu namazı qılan şəxs hacıların əldə etdiyi savaba şərik olar. 
Ardı →

Orucun sosial faydası

Müvəqqəti də  olsa varlı insanlara kasıblığın necə olduğunu xatırladan oruc, sosial ədalət düşüncəsinin zehinlərdə və qəlblərdə  həkk olunmasına vəsilə olan bir ibadətdir. Çünkü həm hər istədiyini yeyə bilən varlı birisi, həm də   çox çətin bir vəziyyətdə yaşayan kasıb insan  oruc tutduqları zaman fiziki olaraq eyni hissləri yaşayırlar. Varlı bir mömini həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən kasıblığın sərhədlərinə çəkən oruc bununla köməyə  möhtac insanların  ağrı-acılarını praktiki olaraq həmin insana hiss etdirir.


Ardı →

İbadət və ondan ala biləcəyimiz zövq

Günümüzün müsəlmanları arasında «mən ilk ibadət etməyə başladığım zamanlarda yaşadığım həyacanı, şövqü, aldığım zövqü indi hiss edə bilmirəm» və ya «ilk quran oxuduğum, Quranı-Kərimə dair söhbətlərə qatıldığım məclislər zamanı yaşadığım o hisslər üçün çox darıxmışam» deyən insanlar heç də az deyillər. Allaha inanan amma ona ibadət etməyib yaşadığı həyatında Allahın qoyduğu ölçülərdən kənar olan şəxs əslində sözün əsl mənasında «ac» insandır. Yəni Allahla mütəmadi və düzgün şəkildə təmasda olmadığından insanın ruhu və bədəni mənəvi hisslərdən uzaq qaldığı üçün insan «ac» bir məxluqa çevrilir.
Ardı →

Şüur və İbadət

İnsanın, insanlığın və təbiətin xüsusiyyətini pozan müasir ağılsızlığa qarşı, iman mərkəzli yeni bir həyatın inşası zəruridir. Bu zərurət yalnız Ümməti Məhəmmədin xilası üçün deyil, insanlığın və hətta təbiətin və exo sistemin salamatlığı üçün də keçərlidir.

İnsanüzlü bir həyatın yenidən inşası üçün yeni bir cəmiyyətin inşası şərtdir. İnşa ediləcək bu yeni cəmiyyətin vəzifəsi yer üzündə tövhid və ədaləti yenidən təsis etmək olacaq. Bu keyfiyyətdə olacaq bir cəmiyyətin ən böyük xüsusiyyəti digər cəmiyyətlərə analıq edə biləcək ləyaqətdə olmasıdır. Quran, məhz bu cəmiyyətə "ümmət" adını verir. Ümmət, yəni kəlmə mənası ilə «ana cəmiyyət». İnsanlığa ana kimi yar olan, onları şəfqət və mərhəmətlə qucaqlayıb səadətə çağıran, bir xoşbəxtlik simvolu kimi ürək — ürək insanlığa hüzur daşıyan, onlara azadlığın və ədalətin həqiqi qapısını göstərən bir cəmiyyət. Qula qulluğu yox edib Allaha qulluğa çağıran, insanlığın dəyişməz dəyərlərinin o biri adı olan İslam ilə məxluqatın şərəf siyahısında ilk sırada olan insanı görüşdürən bir cəmiyyət.

Ardı →

Şeytanın yoldaşlığı

Qədim zamanlarda ərəbistanda bir yolçu (Müsəlman) tək başına çöldə seyahət edirmiş.Şeytan bu adamı aldatmaq üçün insan qılığına girər və adamın qarşısına çıxar.
Şeytan:
— Salam yoldaş görürəm ki, tək başına səyahət edirsən, istəsən sənə səfərin boyunca yoldaşlıq edərəm. Mənim də yolum sənin getdiyin yerədir-deyər
Adam çox sevinər:
Ardı →

Namaz qılmağın gözəlliyi

Əs-Səlamu Aleykum. Namaz qılmaq Allahın əmridir. Allah təala bizə buyurur ki,«Mən insanları və cinləri yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım». İbadət etmək bizim özümüz üçün lazımdır. Bizim özümüzə xeyirdir. Əlbəttə bizim ibadətlərimizin yalnız özümüzə faydası var. Bu ibadətlərdən də biri namaz qılmaq ibadətidir. Namaz qılmaq insana rahatlıq gətirir. Namaz qılanda iman artır. Bunu heç bir sözlə təsvir etmək olmaz. Allahın Rəsulu (ona və aləsnə salam olsun) namaz haqqında saysız-hesabsız kəlamlar zikr etmişdir.
Ardı →