Şeytanın hiyləgər planları

Müsəlmanlar həyat tərzləri dəyişdirilərək necə kölələşdirilirlər?


Bir gün şeytanın insan cinsindən olan ortaqları bütün dostlarını beynəlxalq konfransda iştirak etməyə dəvət edirlər.


Konfransı açıq elan edən aparıcı sözünə belə başlayır:


«Biz uzun əsrlərdir ki, İslam orduları ilə dəfələrlə müharibə meydanlarında döyüşmüşük. Ancaq onları heç bir vasitə ilə dinlərindən döndərə, məscidə getməsinə mane ola, onların Quranı oxumalarının və həqiqətləri öyrənmələrinin qarşısını ala bilməmişik. Bununla yanaşı, müsəlmanların Allah və onun elçisi ilə sağlam əlaqələr yaratmasına da qarşı çıxa bilməmişik. Müsəlmanlar Allah ilə münasibət qurduqları zaman onların üzərindəki gücümüzü itiririk»


Ardı →

Əfəndimiz (s.a.v.) kimi dua edək!

Peyğəmbərimizin (s) ibadət həyatı özünəməxsus gözəlliyi, ülviliyi ilə seçilmişdir. Səhabələr hər bir şeydə, o cümlədən ibadət həyatında da ona (s) oxşamağa çalışardılar. Allahın rəsulu, dua xüsusunda da səhabələri və onlardan sonra gələn nəsillər üçün nümunə olmuşdur. Demək olar ki, onun (s) etdiyi bütün dualar bizə gəlib çatıb. Həmin duaların bəziləri:


Ardı →

Küfrə yol verməyək

Allah-təala barəsində layiq olmadığı sözlər söyləmək. Məsələn, bir kəs bir iş gördüyü zaman: «Allah bilir ki, mən bunu etməmişəm», yaxud da görmədiyi bir iş haqqında: «Allah şahiddir ki, mən bunu etmişəm» demək; Bu cür sözləri işlətmək Allahı cahilliklə günahlandırmaqdır.


Ardı →

Nə olsun, qəlbim ki, təmizdir!

Tez-tez belə bir söz eşidirik:  «Nə olsun, qəlbim ki,  təmizdir!»...


Siz belə bir şey eşitdiyiniz zaman onu söyləyənlərə cavab olaraq «Qəlbləri təmizləyən ibadətdir!» deyin. Özü də bunu heç çəkinmədən söyləyin! Hələ bu harasıdır!


Cəmiyyətimizdə bəzən elə ifadələrə  (məsələn, «Mən namaz qılan bir çox insandan daha yaxşıyam» və s.) ifadələrə rast gəlirik ki, insan onlar qarşısında susmaya bilmir. Bu cür ifadələr axmaqlığın son həddində namazın fərz olduğunu unudaraq deyilən acı kəlmələrdir…


Ardı →

Üç ay

"Üç ay" dedikdə qəməri aylardan olan Rəcəb, Şaban və Ramazan ayları nəzərdə tutulur. Bu gün üç aydan ikincisi olan Şaban ayına qədəm qoyuruq. Adətən bir-sıra islam ölkələrində bu aylara digərlərinə nəzərən daha çox üstünlük verilir. Dünyanın bir çox ölkəsində müsəlmanlar qeyd olunan aylarda daha çox oruc tutur, Allaha daha çox yaxınlaşmağa, Uca Yaradana daha çox ibadət etməyə səy göstərirlər. Hətta bəzi müsəlmanlar bu üç aydan ikisini — Rəcəb və Şaban aylarını «kəffarət» və savab niyyəti ilə tamamilə oruc tutaraq keçirməyə çalışırlar. Buna Ramazan ayı da əlavə edildikdə ard-arda düz üç ay oruc tutulmuş olur ki, bu da "üç ayı oruc tutmaq" adlanır.


Ardı →

Ölüyə Quran tapşırmaq

Ölən insanın ardınca oxunan Quranın ölüyə heç bir təsiri yoxdur. Bu məsələ ilə əlaqədar heç bir dini dəlil — ayə və ya hədis də yoxdur.


Lakin Allah Təala tövsiyə edir ki, bizdən əvvəlki müsəlman qardaşlarımız üçün xeyir-dua edək. Peyğəmbərimiz Muhəmməd (s. a. v.) də bununla bağlı olaraq həyata keçirdiyi işlərlə bizə nümunə olub.


Allah belə buyurur:


Ardı →

Gənclik və İslam

Xüsusilə son illərdə pozitiv anlayışlar insanı inanclardan və axirət bilgisindən uzaqlaşdırmışdır. Dunyəviləşən insanın əlindən tutub Rəbbiylə görüşdürülməsi və təkrar ona axirət bilgisinin verilməsi zəruridir.
Bütün çirkinliklərin təməlində inamsızlıq durur. Xüsusilə də axirət məlumatından uzaqlaşan insanlar, daha asan pislik edirlər və günah işləyirlər.
Ardı →

Şeytan və Nəfsə uymayaq

Ümumi mənada şeytan insan, cin və hevyanların ağzın və şərli olanlarına verilən bir addır. (1) İsfahani, əl-Müfrədat, s. 383) Şeytan və mələk sözü bir-birinin ziddi olaraq Quranda tək və cəmdə eyni sayda, 88 dəfə keçməkdədir.
İblis, yaxud da şeytan mələklərə yaxın bir qrupdan, cin tayfasındandır. Quran iblisin Adəmə səcdə emriylə sınandıqda lovğalıq və qısqanclıq duyğularıyla bu əmrdən boyun qaçırdığından və imtahanı keçə bilməməsindən danışır. Həmçinin Qurani-Kərimdə şeytani duyğuların və nəfsani təmayüllərin insan qəlbinə olan təsirindən söz açılır
Ardı →