İslam dünyasında qadın

İslam dünyası, fərqli coğrafi bölgələrə və iqlimlərə dağılmış vəziyyətdə olub, bir çox qövm və irqləri öz içində saxlayar. Orta şərqi, Afrika qitəsini, uzaq şərqi, Osmanlı İmperatorluğu dövründə İslam ilə tanış olmuş olan cənub şərq Avropanın bir neçə bölgələrini və bunlardan başqa Amerikada və şimal Avropanın içində olan Müsəlmanlar, İslam dünyasını təşkil etməkdədir. Olduqca geniş bir sahəyə yayılmış olan İslam Dünyası, zəngin ölkələrə sahibsə də bir çox ölkələr də kasıblıq və geri qalmışlığın ağrısını çəkməkdədir.
Ardı →

Dini 20 qəpiyə satmayanlar...

Londondakı məscidin yeni axundu şəhərə getmək üçün həmişə eyni avtobusa minir və çox vaxt eyni şoferə rast gəlirmiş.
Bir gün, bilet götürərkən şofer səhvən 20 qəpik çox verir. Axund isə 20 qəpik artıq qaytarıldlğını dərhal hiss edir. Öz-özünə düşünür ki, «20 qəpiyi geri versəmmi şoferə?» Amma içindən bir səs deyir ki "Çox kiçik bir puldur və şofer onsuzda hiss etməyib.Avtobus şirkətinə 20 qəpik nə fərq edər? Bu pulu Allahdan gələn bir hədiyyə kimi düşün."

Enəcəyi dayanacağa gəlincə, axund qalxır və fikirini dəyişir, enmədən əvvəl şoferin yanına gedir, 20 qəpiyi geri qaytarır və deyir ki: «Mənə çox pul verdiniz, 20 qəpik artıq qaytarmısınız.»

Şofer gülümsəyir və deyir ki: «Siz məscidin yeni axundusunuz deyilmi? Əslində uzun zamandır sizi məscidinizi ziyarət etmək istəyirdim, İslamı öyrənmək, namaz qılmağı öyrənmək istəyirdim sizdən. Buna görə də bilərək sizə çox pul verdim ki, görüm necə reaksiya verəcəksiniz, halal, yoxsa haram insan olduğunuzu bilmək, görmək istədim.»

Axund enərkən sanki qıçlarını hiss etmirdi, yerə yıxılacaqmışcasına bir dirəyə yapışdı və özünə gəlməyə çalışırdı. Axundun gözlərindən yaşlar tökülürdü. O səmaya baxaraq deyirdi: «ALLAHIM az qala İslamı 20 qəpiyə satırdım!»

Davamı →

Günahkar qadınların cəhənnəm əzabları haqda

Bu mübarək hədisi imamzadə Əbduləzim İmam Məhəmməd Təqidən (ə), o, İmam Rzadan (ə), o, İmam Musa Kazimdən (ə), o, İmam Cəfər Sadiqdən (ə), o, İmam Məhəmməd Baqirdən (ə), o, İmam Zeynul-abidindən (ə), o İmam Hüseyn (ə), o da atası imam Əlidən (ə) nəql edir: «Bir gün mən və Fatimə Allah rəsulunun (s) yanına getdik və o həzrəti (s) ağlayan halda gördük. Soruşdum, ata- anam sənə qurban, ey Allahın peyğəmbəri (s), niyə ağlayırsan? Allahın rəsulu (s) buyrudu:
Ardı →

Kölənin alimə dərsi

Böyük vəlilərdən Şakik Bəlxi (VIII əsr) qıtlıq illərindən birində bir kölənin sevincindən çalıb-oynadığını görür. Ona yaxınlaşıb soruşur:

— Hamı qıtlığın, aclığın dərdini çəkir. Bəs sən niyə çalıb-oynayırsan?

Kölə cavab verir:

— Hamıdan mənə nə? Mənim üçün heç bir təhlükə yoxdur. Mənim ağamın 7-8 kəndi var, bütün ehtiyaclarımız da oradan gəlir.

Bu sözlər Bəlxini ildırım kimi, vurur. Çünki o da başqaları kimi bu qıtlıqda nə edəcəyini düşünürdü. Ancaq kölə onu ayıldır və böyük alim öz-özünə deyir:

— Ey şübhəli insan, özünə gəl! Bu kölə son nəticədə bir insan olan ağasına bu qədər güvənir. Sən isə bütün canlıların ruzisini verən Allaha təvəkkül edirsən. Bu necə təvəkküldür ki, bu qədər təşvişə düşmüsən?..

Davamı →

Kainatda gül şəkli

Bu cür görüntülərə tez-tez rast gəlirik. Ya hansısa meyvədə, hansısa heyvanın dərisində, çiçəyin ləçəyində müəyyən yazıyabənzər görüntülər çıxır qarşımıza. Hər kəs bir cür oxuyur, bir cür izah edir: kimi dinə bağlayır, kimi də, sadəcə, əlini yelləyib keçir. Kosmosda gül şəkli
Bu şəkil Amerikanın məşhur Kosmik Araşdırmalar Mərkəzi olan NASA tərəfindən yayımlanıb. Elə ilk baxışdan hər kəs bu mənzərədəki qızılgülü açıq-aydın görür. Bu mənzərə minlərlə səma cisminin bir araya gəlməsi, işıq fonunda görünməsi ilə meydana çıxıb.

Xatırladaq ki, bu günlər İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmmədin (s.ə.s.) mövludu günləridir (Əksər mənbələrdə Rəsulullahın aprel ayının 20-də doğulduğu bildirilir). Qızılgül Uca Peyğəmbərimizin simvolu seçilməklə şərəfləndirilib. Şərqin böyük söz ustası Məhəmməd Füzuli də məşhur “Su” qəsidəsində məsələyə toxunaraq Rəsulullahın mübarək çöhrəsi qarşısında bütün güllərin son dərəcə solğun, zəif göründüyünü aşağıdakı misralarla ifadə edir:

Suya versin bağdan,
bihudə zəhmət çəkməsin,
Bir gül açılmaz zün tək,
versə min gülzarə su.

Qızılgül harda açır-açsın, istər bağda, istər dibçəkdə, istər göy üzündə, güllərin ən gözəlindən belə gözəl olan o mübarək çöhrə ilə müqayisədə çox solğundur.
Bu qızılgül mənzərəsinə baxın, səma cismlərinin bir araya gəlməsiylə yaranıb. Özü də Yer kürəsindən 300 min işıq ili məsafəsində şəkillənən bu mənzərəni izah etmək, bu barədə şərh vermək müasir elmin imkanları xaricindədir. Biz də, sadəcə, internet yolu ilə yayımlanan bu rəsmi diqqətinizə təqdim edərək, sizləri düşünməyə dəvət edirik. Doğru istiqamətdə düşünmək də ibadətdir. Amma bir şey də var ki, əsl xoşbəxt insanlar bu mənzərədən heyrətlənməzlər, çünki inandıqlarına elə inanıblar ki, zərrə qədər də şübhə yeri qalmayıb. Bu cür görüntülərə isə ötəri nəzər salıb, sadəcə, təbəssüm edərlər, vəssalam.

Davamı →

Niyə kədərlisən?

Niyə kədərlisən?
Hz. Adəm (a.s.) kimi 200 il tövbəmi etdin?


Niyə kədərlisən?
Hz. İbrahim kimi atəşəmi atıldın?


Niyə kədərlisən?
Hz. Zəkəriyyə (a.s) kimi mişarlamı kəsildin?


Ardı →

Şeytanı sevindirən sözlər

  • Bir dəfəylə bir şey olmaz.
  • Daha gəncəm.
  • Əsas olan ürək təmizliyi deyilmi?
  • Zaman sizə deyil, siz zamana riayət edin.
  • Heçnə olmaz Allah bağışlayar.
  • Bu qədər günahdan sonra bir az çətin bağışlanarıq.
  • Çox düşünmə dəli olarsan.
  • Cəhənnəmdə bir müddət yandıqdan sonra cənnətə keçəcəyik onsuzda (Elə bil ki, kibrit atəşinə dayana bilirmiş kimi bir ateşdi o)
  • Tövbə edərsən keçir .
  • Biz böyüklərimizdən belə görmədikmi.

Davamı →

Bu 3 şeyi öyrənməyiniz vacibdir

Ey, ALLAHım sən buyurduğun və mənim də bu dünyada üstünlük verdiyim üç xüsusiyyətdə insanlığı şərtləndirən bütün xüsusiyətlər cəmlənib, toplanıbdır. Beləlikə:

1.Səbirli olmaq
2.Şükür etmək
3.Zikr etmək

Nə ədalətli fərmandır! Dərindən düşünəndə bunu yaxşı bilirsən ki, həyatda əldə olunan uğurlar səbr və təmkinlə olmalıdır. Belə olmasa o uğur sənin deyil! Azmı olub ki, insanın səbirsizlikdən, hövsələsizlikdən ürəyi dayanıb, dünyasını dəyişibdir. Deməli — SƏBR:

Səbr — Düşünməkdir, anlamaqdır!
Səbr — Təmkindir, vüqarını pozmamaqdır!
Səbr — İstəyinə vaxtında, lazımınca çatmaqdır!
Səbr — Alçalmamaq, xırdalanmamaqdır!
Səbr — Dəyanətdir, mətinlik, mərdanəlikdir!
Səbr — ALLAHını sevmək, ona sığınmaqdır!
Səbr — Zirvələri fəth etməkdir!
Səbr — Dözümdür, təpərdir!
Səbr — Ürəyin genişliyi, alnın açıqlığıdır!
Səbr — Hər iki dünya nemətlərinə çatmaqdır!
Səbr — İşıqlı dünyaya açıq gözlə baxmaqdır!
Səbr — Əməl dəftərini zənginləşdirməkdir!

Sən bizim səbrimizi kəsmə!
Davamı →

QUR'ANİ-KƏRİM və BOTANİKA

«Nə ucadır o ALLAH ki, torpağın bitirdiklərindən, özlərindən (insanlardan) və hələ bilmədikləri neçə şeylərdən olan bütün cütləri O yaratmışdır.» (Yasin,36)


Bu ayədə bütün varlıqların cüt-cüt yaradıldıqlarını ortaya qoymaqdadır. Bunların bir qismi indiyə qədər bilinmiş, təsbit olunmuşdur; fəqət bilinməyən bir çoxunun da mövcudluğunu xəbər verməkdədir… Necə ki, günümüzdə, istər canlı, istər cansız aləmlərdə bir yandan son dərəcə böyük (makro), o bir yandan son dərərəcə kiçik (mikro) sistemlərdə, ikili sistemlərin və ya ikili funksiyaların fərqinə varılmışdır..Xülasə, Qur'anın bildirdiyi gerçəklərlə günümüzün elmi gerçəkləri arasında heç bir uyuşmazlıq müşahidə edilməmişdir… Xülasə, Canabi-Haqq təkliyi yalnız Özünə layiq qıldığı üçün cəmadat (cansızlar), nəbatat, heyvanat, cin və insan, nə varsa hamısını cüt-cüt xəlq etmişdir… Məsəslən, müsbət elektirk mənfi elektrikə axar və işıq yanar… Müsbət bulud mənfi buluda axar və nəticə yağış yağar… Bu sünnətullah ilahi qanun bütün yaradılmışlara şamildir.


Ayə bitkilərin də cüt-cüt yaradıldıqlarını da bildirir: «ALLAH hər meyvədən yenə özlərinin içində ikişər cüt yaratmışdı.r» (əl-Ra'd,3) Bütün bitkilərin çiçəklərində erkək və dişi cütü bilinməkdədir. Erkəyin dişini mayalamasıyla meyvələr meydana gəlməkdədir… Yalnız bu döllənmə və mayalaşma külək vasitəsi ilə yerinə yetirlir. Hələ günümüzdə təzə çatdığımız bu həqiqi Qur'ani-Kərim 14 əsr öncə xəbər vermişdir:«Bir rüzgarları aşılayıcı (mayalandırıcı) olaraq göndərdik.» (əl-Hicr,22)


Davamı →

Kəşv edilməyi gözləyən xəzinələr ( II hissə)

Həyatda nə əksək onu da biçərik. İbni Miskeveyh buyurur: «Uşaq valideynlərinin yanında əmanətdir. Onun tərtəmiz ürəyi naxış və sürətdən kənar, aydın və mücərrəd bir cövhərdir. Bu mübarək ürək, özünə nəqş edilən hər şeyə meyillidir. Nə tərəfə meyl etdirilsə oraya meyl edər.» Biz uşağımıza əgər xeyiri öyrətsək, o da xeyir üzərində böyüyər. Dünya və axirətə sahib olar, bizlər də yəni ana və atalar da savabında ortaq olarıq. Əgər şərə alışdırılsa, heyvanlar kimi onlara laqeydlik edilsə, bu halda onlar həlaka doğru gedərək məhv ola bilərlər. Günah da onun tərbiyəsiylə mükəlləf olanın üzərindədir. Necə ki gözəllər gözəli Allahu Təala Quranı Kərimdə buyurur:
Ardı →