Toxumlu bitkilər

Toxumlu bitkilərin ümumi əlamətləri. Mamır və qıjıkimilərdən fərqli olaraq, toxumlu bitkilər toxumla çoxalır. Onların toxumlarında rüşeym ehtiyat qida maddəsi ilə təmin olunur və əlverişsiz şəraitdən toxum qabığı ilə mühafizə edilir. Toxumlu bitkilərə çılpaqtoxumlular və örtülütoxumlular aiddir.
Çılpaqtoxumlular. Ağac və kolşəkilli nümayəndələri mövcuddur. Əksəriyyətinin yarpaqları nazik iynəşəkilli və ya pulcuqşəkilli (sərv və tuya ağaclarında), bəzilərində isə (ginqko) enliyarpaqlıdır. Onların budaqlarında şəklini dəyişmiş, zoğ hesab edilən qozalar olur. Qozalarda toxumlar yetişir. Toxumlar qoza pulcuqlarında çılpaq yerləşdiyinə görə çılpaqtoxumlular adlandırılır. Çılpaqtoxumluların nümayəndələrinə adi şam, Eldar şamı, küknar, qaraşam, Sibir şamı, ardıc, sərv və s. kimi bitkilər aiddir.
Davamı →

Druid qoroskopu | Küknar ağacı

Küknar Ağacı (02.01-11.01; 05.07-14.07)

 Bu ağac altında doğulanları xarici görkəmiylə tanımaq olur. Onların mükəmməl, lakin soyuq gözəllikləri olur. Konservativ (köhnə fikirli) düşüncə tərzinə malik insanlardırlar. Adət-ənənəyə çox uyurlar. Bu həm geyimdə, həm də həyat tərzində özünü göstərir. Çox tələbkar və kaprizli insanlardırlar.Hər şeyin ən yaxşısını özlərinə istəyirlər.Bu geyimə də, münasibətlərə də aiddir. Bu səbəbdən də Küknar insanları ilə yola getmək çətindir. Dost olmaq isə hər adamın bacaracağı iş deyil.
Davamı →