Nemət Mətin - Qırmızı Günəş

Fələklər yandı ahumdan muradım şəmi yanmazmı? (M.Füzuli)
 
Qar.
Evin ikinci mərtəbəsində özünə yer tapa bilməyən rəssam ağ göyərçin olub pəncərədən uçmaq istəyirdi. Təbiətin səxavət əli göydən qar yağdırmışdı. Pəncərədən açılan mənzərə onun beyninə soyuq rahatlıq gətirmişdi. Bir neçə dəqiqə, bəlkə də uzun zaman kəsiyində heyranlıqla mavi gözlərini bərəldib tamaşa edəndən sonra gündəliyini tapıb əyləşdi. Bu dəfə incə, uzun barmaqlarına fırçanı deyil, qələmi alan rəssam yazmağa başladı:

Davamı →

Daimi və mövsümi küləklər

Yer səthinin qeyri-bərabər qızması, materiklər və okeanlar üzərində müxtəlif atmosfer təzyiqi sahələrinin olması nəticəsində havanın hərəkəti baş verir. Hava axınları daimi olaraq yüksək təzyiq sahələrindən alçaq təzyiq sahələrinə doğru yerini dəyişir. Bu küləklərə daimi küləklər deyilir. Onlar Yer kürəsini əhatə edir və atmosferin ümumi dövranının mühüm tərkib hissəsidir. Daimi küləklər hərəkət zamanı istiqamətini dəyişir. Yerin öz oxu ətrafında fırlanması nəticəsində yaranan meyletmə – Koriolis qüvvəsinin təsiri ilə üfüqi istiqamətdə hərəkət edən hava axınları Şimal yarımkürəsində sağa, Cənub yarımkürəsində isə sola meyil edir. Ekvatordan uzaqlaşdıqca küləklərin meyiletməsi artır.
Davamı →

Güclü küləyin sağlamlığa 7 mənfi təsiri

Hələ dahi Hippokrat və Parasels elmi əsərlərində havanın insan sağlamlığına ciddi təsirini qeyd edirdilər. Müasir tibb də havanın insan sağlamlığına olan təsirini təsdiqləyir. Yağış, güclü külək, hava temperaturunun və atmosfer təzyiqinin kəskin dəyişilməsi əksər insanların sağlamlığına təsirsiz ötüşmür.

Müasir elmi araşdırmalar güclü küləyin sağlamlığımıza olan mənfi təsirini sübut edir.
Davamı →

Qış mövsümündə saç baxımı yolları

Qışda baca tüstüləri, ağırlaşan hava, yağış, qar və soyuq havalar sağlamlıqla bərabər saçlara təsirsiz ötüşmür.
Soyuq və quru havanın artıq olması daha çox saç kökünün qurumasına, zəifləməsinə və köhnəlməsinə təsir göstərir. Bu baxımdan qış mövsümündə saçlarımızın diqqətə və gözəl düzülüşə ehtiyacı var. Həmçinin külək və havada olan nəm nəzərə alınmaqla saç dərinliyi və saçlarınızın quruması probleminə diqqət yetirmək məsləhətdir. Saç quruluğu elektriklənmədən və ya pis görünüşlü saç saxlamaqdan ola bilər.    
 Onuda xüsusi ilə vurğulamaq lazımdır ki, havalar saç kökündəki nəmə də təsir edir. Buna görə bu aylarda saç baxımı üçün təbii və nəmləndirici effektə malik məhsullardan istifadə edə bilərsiniz. Daha çox baş nahiyəsini isti saxlamaq lazımdır. Tekstil məhsullarından istifadə edənlər isə bu məhsulların çox möhkəm və bağlı olmamasına, saçların nəfəs almasına və qan dövranının sağlam olmasına fikir verməlidir.
Bu sadə prosedurlar saçların yaxşı formada qalmasına kömək edir.

Onuda qeyd etmək lazımdır ki, saçları külək və soyuq havadan qoruyarkən oksigensiz tutduqda tökülmə, zəifləmə kimi əlamətlər ola bilər.

Ardı →

Səs

Xəbər gələn günün sabahınnan başladı, əvvəlcə başımız üstün alan qara bulud narın yağış yağdırdı, bu yağış damcıları allahın mərhəmətinin bir işarəsi idi. Bunu başa düşənnən sonra gözlərim doldu ağlamağa başladım sevinc və kədər bir aradaydı. Yəqindir ki, bu yağışı bulud, buludu küləy, küləyi isə allah gətirmişdi. Elə isə küləyi gördüm.) Və çox çəkmədən yağış yerini küləyə verdi. Çox güclü küləy əsməyə başladı, bizim ev həyət eviydi, və həyətdə ağaclar vardı, ağacların budaqları yerə dəyəndə küləyin hərarətini daha aydın duymaq olurdu. Biz uzun bir stol başında bütün qohumlar yığışmışdıq burda ancaq kişilər idi. Hamı küləyin səsinə qulaq asırdı və nələrsə düşünürdük. Birdən küləy dayandı. Və biz, aramızda zülmət qaranlıq kimi susqunluğun olduğunu başa düşdük. Bu artıq küləyə nisbətdə qulaq batırıcı səs idi. Çünki bizim evdə yas varıydı.   
        
Davamı →

Küləklər

Küləyə söylədim ki,səndən hər axşam,səhər
Mənə gətirsin xəbər.
Bir səhər oyanarkən,
Bir də gecə yuxusuz,xəyalınla baş-başa,həsrətinlə yanarkən.
Küləyə söylədim ki,tələsməsin,dayansın,
Mənə görə yubansın.
Dedim varaq götürüm,yazım tez üç-dörd sətir,
Sevgilimə sən yetir.
Mənim ürək sözümü apar,bir xəbər gətir.
Məni ümüdləndirən,
Yaşamağa güc verən,
Sevgilimdən bir xəbər,
Ya bu gecə,ya səhər.
Ardı →

Külək

Havanın yüksək atmosfer təzyiqi sahəsindən alçaq atmosfer təzyiqi sahəsinə doğru üfüqi istiqamətdə yerdəyişməsinə külək deyilir Külək Yerdə təzyiqin qeyri-bərabər paylanması nəticəsində yaranır. Təzyiq fərqi nə qədər çox olsa, küləyin gücü və sürəti bir o qədər böyük olar. Külək – istiqaməti, sürəti və gücü ilə xarakterizə olunur. Küləyin sürəti anemometr ilə, küləyin istiqaməti və gücü isə flügerlə ölçülür.
Küləyin istiqaməti dedikdə, onun üfüqün hansı istiqamətindən əsdiyi nəzərdə tutulur. Küləyin istiqamətini üfüqün əsas və aralıq cəhətləri və ya azimutla təyin edirlər.


Ardı →